User Tools

Site Tools


zoom

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
zoom [2020-03-12 11:32]
cr
zoom [2020-05-29 16:09] (current)
cr [Support]
Line 12: Line 12:
  
 <WRAP important>​Zoom är i första hand ett verktyg för **undervisning** och tjänsten har ett begränsat antal licenser. Om du är anställd vid universitetet och behöver ha e-möte med andra anställda bör du i första hand använda verktyget [[teams|Microsoft Teams]] istället, som inte har sådana begränsningar,​ så använder du inte upp de licenser för Zoom som behövs för undervisning av studenter.</​WRAP>​ <WRAP important>​Zoom är i första hand ett verktyg för **undervisning** och tjänsten har ett begränsat antal licenser. Om du är anställd vid universitetet och behöver ha e-möte med andra anställda bör du i första hand använda verktyget [[teams|Microsoft Teams]] istället, som inte har sådana begränsningar,​ så använder du inte upp de licenser för Zoom som behövs för undervisning av studenter.</​WRAP>​
 +
 +<WRAP alert>​Zoom har fått kritik för bristande säkerhet. Ska du själv arrangera ett möte eller undervisning i Zoom kan du dock komma långt i att förbättra säkerheten genom att du som arrangör ger själva mötet en tillräcklig säkerhetsnivå,​ och det kräver att du aktiverar en del alternativ. Tips från https://​wiki.sunet.se/​pages/​viewpage.action?​pageId=78218735:​
 +> **Zoom-bombning**:​
 +> Med Zoom-bombning menas när (oinbjudna) personer kopplar upp till ett möte och stör detta, genom att skriva saker i chatten eller visa irrelevanta bilder i mötet. Detta kan undvikas genom att säkerställa att endast inbjudna deltager på mötet, tex genom att aktivera [[https://​support.zoom.us/​hc/​en-us/​articles/​115000332726-Waiting-Room|väntrum]] på mötet, att aktivera [[https://​support.zoom.us/​hc/​en-us/​articles/​202828525|vänta på värd]] eller att sätta ett [[https://​support.zoom.us/​hc/​en-us/​articles/​360033559832-Meeting-and-webinar-passwords#​h_8d2a6fec-11c2-45f0-ae46-459c96683b5e|lösenord]] på mötet. En sökning på [[https://​www.google.com/​search?​hl=en&​q=how%20to%20prevent%20zoombombing|"​how to prevent zoombombing"​]] ger många fler tips.
 +</​WRAP>​
  
  
 ===== Installation av programmet ===== ===== Installation av programmet =====
  
-Om datorn ​sköts av [[DDG]] ​bör du installera programmet via **[[Software Center]]** på datorn.+Om datorn ​är med i miljön pc.lu.se ​bör du installera programmet via **[[Software Center]]** på datorn. 
  
  
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Vid frågor om Zoom, kontakta [[ServiceDesk]].+Vid frågor om Zoom, kontakta [[Servicedesk]].
  
zoom.1584009131.txt.gz · Last modified: 2020-03-12 11:32 by cr