User Tools

Site Tools


zoom

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
zoom [2020-03-12 11:31]
cr
zoom [2020-03-12 11:32] (current)
cr
Line 11: Line 11:
 På https://​www.ahu.lu.se/​resurser/​e-mote-i-zoom/​kom-igang-med-zoom/​ hittar du mängder med guider för hur du kommer igång. På https://​www.ahu.lu.se/​resurser/​e-mote-i-zoom/​kom-igang-med-zoom/​ hittar du mängder med guider för hur du kommer igång.
  
-<WRAP important>​Zoom är i första hand ett verktyg för **undervisning** och tjänsten har ett begränsat antal licenser. Om du är anställd vid universitetet och behöver ha e-möte med andra anställda bör du i första hand använda verktyget [[teams|Microsoft Teams]] istället, så använder du inte upp de licenser för Zoom som behövs för undervisning av studenter.</​WRAP>​+<WRAP important>​Zoom är i första hand ett verktyg för **undervisning** och tjänsten har ett begränsat antal licenser. Om du är anställd vid universitetet och behöver ha e-möte med andra anställda bör du i första hand använda verktyget [[teams|Microsoft Teams]] istället, som inte har sådana begränsningar, så använder du inte upp de licenser för Zoom som behövs för undervisning av studenter.</​WRAP>​
  
  
zoom.txt · Last modified: 2020-03-12 11:32 by cr