User Tools

Site Tools


zoom

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
zoom [2018-12-06 15:47]
cr
zoom [2020-03-12 11:32] (current)
cr
Line 3: Line 3:
 ====== Zoom ====== ====== Zoom ======
  
-{{  zoom.png}}//​Zoom//​ är ett verktyg för e-möten. På sikt är Zoom tänkt att ersätta [[Adobe Connect]], men under en övergångsperiod finns båda verktygen parallellt.+{{  zoom.png}}//​Zoom//​ är ett verktyg för e-möten ​och distansundervisning.
  
 Tillverkarens webbplats finns på https://​zoom.us/​. Tillverkarens webbplats finns på https://​zoom.us/​.
Line 10: Line 10:
  
 På https://​www.ahu.lu.se/​resurser/​e-mote-i-zoom/​kom-igang-med-zoom/​ hittar du mängder med guider för hur du kommer igång. På https://​www.ahu.lu.se/​resurser/​e-mote-i-zoom/​kom-igang-med-zoom/​ hittar du mängder med guider för hur du kommer igång.
 +
 +<WRAP important>​Zoom är i första hand ett verktyg för **undervisning** och tjänsten har ett begränsat antal licenser. Om du är anställd vid universitetet och behöver ha e-möte med andra anställda bör du i första hand använda verktyget [[teams|Microsoft Teams]] istället, som inte har sådana begränsningar,​ så använder du inte upp de licenser för Zoom som behövs för undervisning av studenter.</​WRAP>​
  
  
zoom.1544107650.txt.gz · Last modified: 2018-12-06 15:47 by cr