User Tools

Site Tools


zoom

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
zoom [2018-12-06 15:40]
cr
zoom [2018-12-06 15:47] (current)
cr
Line 4: Line 4:
  
 {{  zoom.png}}//​Zoom//​ är ett verktyg för e-möten. På sikt är Zoom tänkt att ersätta [[Adobe Connect]], men under en övergångsperiod finns båda verktygen parallellt. {{  zoom.png}}//​Zoom//​ är ett verktyg för e-möten. På sikt är Zoom tänkt att ersätta [[Adobe Connect]], men under en övergångsperiod finns båda verktygen parallellt.
 +
 +Tillverkarens webbplats finns på https://​zoom.us/​.
  
 Mer om Zoom vid LU hittar du på https://​www.ahu.lu.se/​resurser/​e-mote-i-zoom/​. Mer om Zoom vid LU hittar du på https://​www.ahu.lu.se/​resurser/​e-mote-i-zoom/​.
zoom.txt · Last modified: 2018-12-06 15:47 by cr