User Tools

Site Tools


zoom

This page in English

Zoom

Zoom är ett verktyg för e-möten och distansundervisning.

Tillverkarens webbplats finns på https://zoom.us/.

Mer om Zoom vid LU hittar du på https://www.ahu.lu.se/resurser/e-mote-i-zoom/.

https://www.ahu.lu.se/resurser/e-mote-i-zoom/kom-igang-med-zoom/ hittar du mängder med guider för hur du kommer igång.

Zoom är i första hand ett verktyg för undervisning och tjänsten har ett begränsat antal licenser. Om du är anställd vid universitetet och behöver ha e-möte med andra anställda bör du i första hand använda verktyget Microsoft Teams istället, som inte har sådana begränsningar, så använder du inte upp de licenser för Zoom som behövs för undervisning av studenter.

Zoom har fått kritik för bristande säkerhet. Ska du själv arrangera ett möte eller undervisning i Zoom kan du dock komma långt i att förbättra säkerheten genom att du som arrangör ger själva mötet en tillräcklig säkerhetsnivå, och det kräver att du aktiverar en del alternativ. Tips från https://wiki.sunet.se/pages/viewpage.action?pageId=78218735:

Zoom-bombning:
Med Zoom-bombning menas när (oinbjudna) personer kopplar upp till ett möte och stör detta, genom att skriva saker i chatten eller visa irrelevanta bilder i mötet. Detta kan undvikas genom att säkerställa att endast inbjudna deltager på mötet, tex genom att aktivera väntrum på mötet, att aktivera vänta på värd eller att sätta ett lösenord på mötet. En sökning på "how to prevent zoombombing" ger många fler tips.

Installation av programmet

Om datorn är med i miljön pc.lu.se bör du installera programmet via Software Center på datorn.

Support

Vid frågor om Zoom, kontakta Servicedesk.

zoom.txt · Last modified: 2020-05-29 16:09 by cr