User Tools

Site Tools


yammer

This is an old revision of the document!


Table of Contents

This page in English

Yammer

Bakgrund

Yammer är ett socialt nätverk för organisationer och kan enklast beskrivas som ett slags “socialt nätverk på jobbet”. I vårt fall fungerar alltså Yammer som ett socialt nätverk för hela Lunds universitet.

Tanken är att man ska kunna “nätverka” med andra kollegor på LU och skapa grupper m.m.

Yammer köptes upp av Microsoft och ingår numera via Office 365 i det Microsoftavtal som LU har.

Inloggning

Logga in på LU:s Yammer genom att gå till följande länk:

https://www.yammer.com/lu.se/

Tips

Vill du få löpande aviseringar från Yammer när det händer något nytt eller någon kontaktar dig? Installera då gärna datorklienten respektive mobiltelefonappen:

Support

Har du problem med Yammer? Använd i första hand de inbyggda hjälpfunktionerna. I andra hand kan du kontakta Servicedesk.

yammer.1484728178.txt.gz · Last modified: 2017-01-18 09:29 by cr