User Tools

Site Tools


xe-a147

Sharp XE-A147

Dokumentation

Frågor och svar

Varugruppsknapparna fungerar inte. Vad gör jag?

Programmera om varugruppsknapparna genom att:

  1. Vrid nyckeln till läge “Z/PGM”
  2. Mata in belopp (ex. 50kr = 5 0 00)
  3. Välj vilken varugruppsknapp som ska motsvara beloppet
  4. Avsluta med “TL/AT/NS”
  5. Vrid nyckeln till läge “REG”

Detta inkluderar inte programmering av momssatser eller koppling av varugruppsknappar för momssatser.

xe-a147.txt · Last modified: 2015-09-21 19:56 by cr