User Tools

Site Tools


workfolders

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

workfolders [2019-04-29 11:56]
peterv created
workfolders [2019-04-29 11:59] (current)
peterv [Workfolders eller Arbetsmappar]
Line 1: Line 1:
 ====== Workfolders eller Arbetsmappar ====== ====== Workfolders eller Arbetsmappar ======
  
-Workfolders är namn på en särskild metod att hantera dina filer i Dina dokument mm. Läs om hur det fungerar på support.lu.se-sidanDu hittar det om du letar efter PC.LU.SE. ​+Workfolders är namn på en särskild metod att hantera dina filer i Dina dokument mm. De som har sin dator installerad i pc.lu.se skall redan använda detta. Ni som ligger kvar i NET-miljön (delar av Kansli LTH) eller annan äldre miljö har oftast inte konverterat till Workfolder ännu. Läs om hur det fungerar på support.lu.se-sidanDu hittar det om du letar efter PC.LU.SE. ​
   * Direktlänk:​ https://​luservicedesk.service-now.com/​support/?​id=kb_article_swe&​sys_id=42c0405bdb902fc0a50f79e9bf9619b9   * Direktlänk:​ https://​luservicedesk.service-now.com/​support/?​id=kb_article_swe&​sys_id=42c0405bdb902fc0a50f79e9bf9619b9
  
workfolders.txt · Last modified: 2019-04-29 11:59 by peterv