User Tools

Site Tools


windows_search

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
windows_search [2015-07-01 11:15]
cr
windows_search [2015-07-01 11:16] (current)
cr
Line 3: Line 3:
 {{  windows_search-0.png}} {{  windows_search-0.png}}
  
-Microsoft Windows Search är den inbyggda sökfunktionen i [[windows]] och finns installerat på alla våra datorer. Detta sökverktyg har redan sökt igenom och indexerat alla dina dokument och e-post. Detta gör en sökning blixtsnabb! I rutan till vänster om klockan på datorn skriver man in sina sökord.+Microsoft Windows Search är den inbyggda sökfunktionen i [[Windows]] och finns installerat på alla våra datorer. Detta sökverktyg har redan sökt igenom och indexerat alla dina dokument och e-post. Detta gör en sökning blixtsnabb! I rutan till vänster om klockan på datorn skriver man in sina sökord.
  
 **Det allra enklaste är att helt enkelt skriva in ordet man vill hitta och trycka Retur. Man får då upp relevanta träffar.** Lite mer avancerade sökningar visas i följande avsnitt. **Det allra enklaste är att helt enkelt skriva in ordet man vill hitta och trycka Retur. Man får då upp relevanta träffar.** Lite mer avancerade sökningar visas i följande avsnitt.
windows_search.txt · Last modified: 2015-07-01 11:16 by cr