User Tools

Site Tools


windows_phone

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
windows_phone [2015-11-23 10:26]
pelle [Windows Phone]
windows_phone [2015-11-23 10:39] (current)
pelle [Windows Phone]
Line 1: Line 1:
 ====== Windows Phone====== ====== Windows Phone======
-Denna guide visar dom vanligaste inställningarna för mobiltelefoner med operativsystemet Windows Phone 8.1. Dessa telefoner har en mycket bra kalenderfunktion samt Microsoft Office. Dessutom finns diverse appar att ladda ner, bland annat en app för LU Box och OneDrive.+Denna guide visar dom vanligaste inställningarna för mobiltelefoner med operativsystemet Windows Phone 8.1. Dessa telefoner har en mycket bra kalenderfunktion samt Microsoft Office. Dessutom finns diverse appar att ladda ner, bland annat för [[https://​www.microsoft.com/​sv-se/​store/​apps/​box/​9wzdncrfj13s|Box]] och [[https://​www.microsoft.com/​sv-se/​store/​apps/​onedrive/​9wzdncrfj1p3|OneDrive]]. Box använder man för att komma åt filerna som finns i LU Box och motsvarande gör man i OneDrive ​för filer man har i Office 365.
  
  
windows_phone.txt · Last modified: 2015-11-23 10:39 by pelle