User Tools

Site Tools


windows

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
windows [2016-02-11 10:13]
robert [Support]
windows [2017-09-18 11:12] (current)
cr
Line 201: Line 201:
 === Hur skriver jag ut? === === Hur skriver jag ut? ===
  
-Alla [[skrivare]] som är tillgängliga ska redan vara installerade på din dator. Skulle du mot förmodan sakna någon skrivare, kontakta [[Helpdesk]].+Alla [[skrivare]] som är tillgängliga ska redan vara installerade på din dator. Skulle du mot förmodan sakna någon skrivare, kontakta [[LTH Support]].
  
 Använd lämplig skrivare beroende på var du befinner dig. För en lista över samtliga skrivare och deras namn och placering, se sidan [[skrivare]]. Använd lämplig skrivare beroende på var du befinner dig. För en lista över samtliga skrivare och deras namn och placering, se sidan [[skrivare]].
Line 219: Line 219:
 Svaret är ja, du kan själv välja att installera appar från webbutiken Windows Store. I stort sett inga appar kommer att finnas förinstallerade på datorn. Svaret är ja, du kan själv välja att installera appar från webbutiken Windows Store. I stort sett inga appar kommer att finnas förinstallerade på datorn.
  
-De program du behöver för ditt arbete kommer, precis som tidigare, att förinstalleras på din dator, eller installeras efter det att du kontaktat [[Helpdesk]]. +De program du behöver för ditt arbete kommer, precis som tidigare, att förinstalleras på din dator, eller installeras efter det att du kontaktat [[LTH Support]]. 
-Appar kommer däremot i regel inte att förinstalleras,​ såvida det inte kan motiveras att de behövs för arbetet. Känner du att du vill ha en särskild app på din dator, oavsett anledning, kan du dock själv lägga till denna från Windows Store. Om appen kostar kommer du att själv behöva betala för denna i Windows Store. Detta gäller naturligtvis inte om appen skulle behövas för arbetet, men i det fallet ber vi dig kontakta [[Helpdesk]] först, så att önskemålen kan samordnas.+Appar kommer däremot i regel inte att förinstalleras,​ såvida det inte kan motiveras att de behövs för arbetet. Känner du att du vill ha en särskild app på din dator, oavsett anledning, kan du dock själv lägga till denna från Windows Store. Om appen kostar kommer du att själv behöva betala för denna i Windows Store. Detta gäller naturligtvis inte om appen skulle behövas för arbetet, men i det fallet ber vi dig kontakta [[LTH Support]] först, så att önskemålen kan samordnas.
  
 För mer information om hur man skaffar appar till datorn, se http://​windows.microsoft.com/​sv-se/​windows-8/​apps-windows-store-tutorial. För mer information om hur man skaffar appar till datorn, se http://​windows.microsoft.com/​sv-se/​windows-8/​apps-windows-store-tutorial.
Line 232: Line 232:
 === Kan jag själv installera program? === === Kan jag själv installera program? ===
  
-Svaret är, precis som tidigare, i regel nej. En nyhet är dock att det nu inifrån Windows kommer att finnas tillgång till en //​självserviceportal//​ där du själv kan välja att installera vissa program som [[Helpdesk]] lagt upp i förväg. Du kan därmed själv välja vilka av dessa extra program du vill ha installerade,​ och själv välja när de ska installeras,​ och själv välja att ta bort dem om och när du inte längre vill ha dem.+Svaret är, precis som tidigare, i regel nej. En nyhet är dock att det nu inifrån Windows kommer att finnas tillgång till en //​självserviceportal//​ där du själv kan välja att installera vissa program som [[LTH Support]] lagt upp i förväg. Du kan därmed själv välja vilka av dessa extra program du vill ha installerade,​ och själv välja när de ska installeras,​ och själv välja att ta bort dem om och när du inte längre vill ha dem.
  
 Ett utkast till vad som kan komma att finnas i självserviceportalens utbud finns på [[programvara]]. Ett utkast till vad som kan komma att finnas i självserviceportalens utbud finns på [[programvara]].
  
-Tanken är att utbudet i självserviceportalen ska ökas efter hand. Program som läggs upp i självserviceportalen kräver anpassning för att kunna läggas upp, men har du förslag på program som skulle kunna finnas tillgängliga på detta sätt, kontakta [[Helpdesk]].+Tanken är att utbudet i självserviceportalen ska ökas efter hand. Program som läggs upp i självserviceportalen kräver anpassning för att kunna läggas upp, men har du förslag på program som skulle kunna finnas tillgängliga på detta sätt, kontakta [[LTH Support]].
  
  
 === Varför kommer en del program inte längre att finnas tillgängliga efter övergången till Windows 10? === === Varför kommer en del program inte längre att finnas tillgängliga efter övergången till Windows 10? ===
  
-Övergången till Windows 10 kräver en översyn av utbudet av programvaror. Det finns en överhängande risk att till exempel föråldrade programvaror inte går att installera eller kommer att fungera på den nya plattformen. En del programvaror vet vi med säkerhet inte kommer att fungera. Till dessa har vi ordnat alternativ, eller kommer att ordna alternativ. En del kan rakt av ersättas med funktionalitet som är inbyggd i den nya versionen av Windows. Undrar du om någon särskild programvara,​ se [[programvara]] eller kontakta [[Helpdesk]].+Övergången till Windows 10 kräver en översyn av utbudet av programvaror. Det finns en överhängande risk att till exempel föråldrade programvaror inte går att installera eller kommer att fungera på den nya plattformen. En del programvaror vet vi med säkerhet inte kommer att fungera. Till dessa har vi ordnat alternativ, eller kommer att ordna alternativ. En del kan rakt av ersättas med funktionalitet som är inbyggd i den nya versionen av Windows. Undrar du om någon särskild programvara,​ se [[programvara]] eller kontakta [[LTH Support]].
  
  
Line 289: Line 289:
 Mycket hjälp om Windows finns även på [[LU Support]]. Mycket hjälp om Windows finns även på [[LU Support]].
  
-Fler frågor? Kontakta [[Helpdesk]].+Fler frågor? Kontakta [[LTH Support]].
windows.txt · Last modified: 2017-09-18 11:12 by cr