User Tools

Site Tools


windows

This page in English

Windows

Bakgrund

Microsoft Windows är operativsystemet som finns installerat på de flesta datorer som vi ansvarar för. Detta gäller arbetsdatorer för både personal och studenter.

På denna sida finns information samlad som kan vara bra att veta om Windows.

Se även programvaruleverantören Microsofts webbplats om Windows:

Tangentbordsgenvägar

Win betecknar här Windows-tangenten.

Kombination Händelse Kommentar
Öppnar och stänger Start-menyn
+ 1, etc. Öppnar det program # som ligger i aktivitetslisten :!: (vad heter den?). Räknas från vänster till höger.
+ A Öppnar Åtgärdscentret
+ C Öppnar Cortana (Cortana är inte aktivt i Sverige)
+ D Gömmer eller visar alla öppna applikationer
+ E Öppnar Windows Explorer
+ H Öppnar Delning (snabb väg för att dela en skärmdump t.ex.)
+ I Öppnar Inställningar
+ K Öppnar Anslut enhet (för att ansluta trådlösa enheter, EJ WiFi)
+ L Lås datorn / Växla Användare
+ M Minimerar alla applikationer och visar skrivbordet
+ O Lås enhetens orientering (Mest applicerbart på mobila enheter)
+ P Öppnar Projicera, upprepade tryck ändrar val i listan
+ R Öppnar Kör
+ S Öppnar Sök i windows, skriv för att söka
+ T Stegar genom programmen som ligger i aktivitetslisten (enter öppnar eller byter applikation)
+ U Öppnar Hjälpmedelscenter
+ V Stega genom alla notiser
+ X Öppnar den avancerade menyn längst nere till vänster
+ Z Öppnar den programspecifika menyn
+ ENTER Startar Text-till-tal
+ MELLANSLAG Byt inmatnignsspråk och tangentbordslayout
+ TAB Öppnar Aktivitetsvyn där man ser alla aktiva program, klicka för att välja

En förteckning av alla tangentbordsgenvägar, såväl nya som gamla, finns på http://windows.microsoft.com/sv-se/windows/keyboard-shortcuts.

Övergång till Windows 10

Bakgrund

Microsoft lanserar sommaren 2015 en ny version av sitt operativsystem med namnet Windows 10. Enkelt uttryckt kombinerar denna version de bästa egenskaperna hos både Windows 7 och Windows 8 tillsammans med andra produktförbättringar.

Se http://www.microsoft.com/sv-se/windows/features för en introduktion till nyheterna i Windows 10.

Tidplan

Personaldatorer

Planen är att successivt införa denna version av Windows på IML, LTH:s kansli och personaldatorerna på EIT under hösten 2015 och våren 2016.

Målet är att kunna börja erbjuda Windows 10 på personaldatorer med start 1 november 2015. Därefter kommer införandet ske successivt efter hand.

I samband med införandet av Windows 10 kommer även den nya Office-versionen Office 2016 att införas.

Studentdatorer

I LTH:s studentdatormiljö och på EIT:s labbdatorer kommer Windows 10 och Office 2016 att införas under sommaren 2016.

Nya funktioner

Aktivitetsvyn

- Ikonen för Aktivitetsvyn i Windows 10
- Exempel på listan över skrivbord väl inne i Aktivitetsvyn

Den här vyn visar alla fönster som är öppna på det aktuella skrivbordet. Ett bra funktion här är att man kan skapa extra skrivbord med olika fönsteruppsättningar.

Åtgärdscentret

Start-menyn

- Ser lite annorlunda ut men är tillbaka. Innehåller fortfarande Tiles och man kan ändra storlek på den.

Microsoft Edge

Edge är en helt ny webbläsare från Micrsoft som på sikt kommer att ersätta Internet Explorer. Edge innehåller lite nya funktioner men saknar samtidigt vissa andra funktioner.

 • Saker som inte fungerar:
  • Java – I det här fallet är det inte Java som är problemet, utan att Edge saknar stöd för insticksmoduler.
 • Nya funktioner:
  • Möjlighet att markera, skriva på och ta bilder av webbsidor.

För mer information om Edge, se sidan Edge.

Frågor och svar

Kommer min dator att behöva installeras om?

Svaret är ja. Din dator kommer att behöva installeras om helt när installationen av Windows 10 sker.

Har du någonting lokalt sparat på datorn behöver du själv säkerhetskopiera detta först, annars kommer det att försvinna i samband med ominstallationen. Undantag från detta är det som är sparat under "Mina dokument" eller gemensamma nätverksmappar och som ligger i tryggt förvar på filservrar, och som säkerhetskopieras centralt.

Har du lokalt installerade programvaror på din dator kommer dessa också att behöva installeras på nytt efter det att din dator är ominstallerad.

Hur loggar jag in?

Du loggar in på samma sätt som tidigare; med din LUCAT-identitet.

Första gången du loggar in på en nyligen ominstallerad dator tar det lite extra tid. Ha tålamod!

Kan jag anpassa utseendet på Windows?

Svaret är ja. Du kan anpassa utseendet på Windows 10, och till exempel anpassa skrivbordsbakgrund, tema med mera. Utseendet från början är ganska diskret och neutralt, men möjligheterna att själv efter eget tycke anpassa utseendet är stora. Se exempelvis http://windows.microsoft.com/sv-se/windows/personalization-gallery.

Dina befintliga inställningar för skrivbordsbakgrund och tema från tidigare version av Windows kommer inte att automatiskt följa med i övergången till Windows 10. Har du någon favoritbakgrund kan du därför förbereda dig inför övergången genom att spara ned dessa till lämplig plats i din hemkatalog. Har du något befintligt favorittema kan du förbereda dig inför övergången genom att anteckna vad det heter, och leta upp lämplig ersättare på länken ovan.

Hur startar jag ett program?

 1. Tryck på Windows-tangenten på tangentbordet.
  1. Under “Alla appar” hittar du en lista på alla program.
  2. Börja skriv namnet på programmet om du vet vad det heter, om programmet finns kommer det fram i listan.

Vill du ha enklare sätt att starta programmet framöver? Se Hur fäster jag ett program på startmenyn eller Hur fäster jag ett program i aktivitetsfältet.

Hur fäster jag ett program på startmenyn?

 1. Börja med att trycka på Windows-tangenten på tangentbordet.
 2. Under “Alla appar” hittar du en lista på alla program.
  1. När du fått fram det programmet du önskar i resultatet så kan du högerklicka på ikonen för programmet. Välj där alternativet “Fäst på Start”.
  2. En genväg för programmet har nu placerats på din startmeny, så att du alltid snabbt kan få fram genvägen till programmet genom att enbart trycka på Windows-tangenten framöver.

Hur fäster jag ett program i aktivitetsfältet?

 1. Börja med att trycka på Windows-tangenten på tangentbordet.
 2. Under “Alla appar” hittar du en lista på alla program.
  1. När du fått fram det programmet du önskar i resultatet så kan du högerklicka på ikonen för programmet. Välj där alternativet “Fäst i Aktivitetsfältet”.
  2. En genväg för programmet har nu placerats i aktivitetsfältet längst ned på ditt skrivbord, så att du alltid snabbt har tillgång till en genväg till programmet.

Hur kommer jag åt Outlook och min e-post?

E-postprogrammet Outlook startas på samma sätt som övriga program. Se Hur startar jag ett program ovan.

Första gången Outlook startas på en ominstallerad dator startas automatiskt en konfiguration av programmet, och en fråga om inställningar dyker upp. Klicka på “Kom ihåg” och “Tillåt”. Ange inte något lösenord, så kommer Outlook automatiskt att använda rätt lösenord; nämligen det du använde för att logga in på datorn.

Vill du ha enklare sätt att starta programmet framöver? Se Hur fäster jag ett program på startmenyn eller Hur fäster jag ett program i aktivitetsfältet.

Mer information om Outlook finns på sidan Outlook.

Hur kommer jag åt att surfa?

Webbläsaren Edge är per automatik standardwebbläsare från och med Windows 10. Webbläsaren Internet Exporer finns dock fortfarande kvar och kan startas manuellt om man så vill. Det senare gäller också webbläsaren Google Chrome. De olika webbläsarna kan startas som övriga program. Se Hur startar jag ett program? ovan och använd Windows-tangenten för att få fram startmenyn.

Vill du ha ett enklare sätt att starta webbläsaren framöver? Se Hur fäster jag ett program på startmenyn eller Hur fäster jag ett program i aktivitetsfältet.

Mer information om Edge, Internet Explorer och Chrome finns på följande sidor:

När jag surfar till t.ex. www.proceedo.net så öppnas ett nytt fönster, varför?

Microsoft Edge är den nya webbläsaren i Windows 10 och är den webbläsare som numera rekommenderas utav Microsoft. Vissa specifika sidor och administrativa system som används inom universitetet har vi dock ställt in att de, istället för i Edge, ska öppnas i Internet Explorer. Detta är för att Microsoft Edge inte har stöd för insticksmoduler, som t.ex. Java, som krävs för dessa sidor. Dessa sidor och administrativa system fungerar dock i Internet Explorer.

Hur kommer jag åt mina filer och dokument?

Programmet Utforskaren, även benämnt “Den här datorn”, startas på samma sätt som övriga program. Se Hur startar jag ett program ovan och använd Windows-tangenten för att få fram startmenyn. En genväg till Utforskaren finns i många fall redan fäst på startmenyn, och du kan klicka på denna för att starta programmet.

Vill du ha ett enklare sätt att starta Utforskaren? Med tangentkombinationen Win + E kan du när som helst få fram Utforskaren.

Mer information om Utforskaren och övriga mappar och nätverksplatser finns på sidan Utforskaren.

Hur skriver jag ut?

Alla skrivare som är tillgängliga ska redan vara installerade på din dator. Skulle du mot förmodan sakna någon skrivare, kontakta LTH Support.

Använd lämplig skrivare beroende på var du befinner dig. För en lista över samtliga skrivare och deras namn och placering, se sidan skrivare.

Vill du ändra standardskrivare? Ta fram startmenyn och starta programmet “Ändra standardskrivare” genom att börja skriva

Ändra standardskr

och sedan klicka på den ikon som visas. Högerklicka på den skrivare du önskar som standardskrivare och välj “Ange som standardskrivare”.

Vad är en app?

Appar är ett nytt begrepp i Windows 8 och senare. Appar finns även i Windows 10. En app är ett slags minidatorprogram som bland annat kan fästas på startmenyn. Funktionaliteten liknar den som finns på smarta mobiltelefoner.

Kan jag själv installera appar?

Svaret är ja, du kan själv välja att installera appar från webbutiken Windows Store. I stort sett inga appar kommer att finnas förinstallerade på datorn.

De program du behöver för ditt arbete kommer, precis som tidigare, att förinstalleras på din dator, eller installeras efter det att du kontaktat LTH Support. Appar kommer däremot i regel inte att förinstalleras, såvida det inte kan motiveras att de behövs för arbetet. Känner du att du vill ha en särskild app på din dator, oavsett anledning, kan du dock själv lägga till denna från Windows Store. Om appen kostar kommer du att själv behöva betala för denna i Windows Store. Detta gäller naturligtvis inte om appen skulle behövas för arbetet, men i det fallet ber vi dig kontakta LTH Support först, så att önskemålen kan samordnas.

För mer information om hur man skaffar appar till datorn, se http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-8/apps-windows-store-tutorial.

Kan jag installera appar från andra källor än Windows Store?

Svaret är nej. Av säkerhetsskäl tillåts inte installation av appar från andra källor än Microsofts egen webbutik Windows Store. De appar som finns på Windows Store har genomgått en granskning för potentiella säkerhetsproblem, så de kan i allmänhet ofta betraktas som säkra.

Kan jag själv installera program?

Svaret är, precis som tidigare, i regel nej. En nyhet är dock att det nu inifrån Windows kommer att finnas tillgång till en självserviceportal där du själv kan välja att installera vissa program som LTH Support lagt upp i förväg. Du kan därmed själv välja vilka av dessa extra program du vill ha installerade, och själv välja när de ska installeras, och själv välja att ta bort dem om och när du inte längre vill ha dem.

Ett utkast till vad som kan komma att finnas i självserviceportalens utbud finns på programvara.

Tanken är att utbudet i självserviceportalen ska ökas efter hand. Program som läggs upp i självserviceportalen kräver anpassning för att kunna läggas upp, men har du förslag på program som skulle kunna finnas tillgängliga på detta sätt, kontakta LTH Support.

Varför kommer en del program inte längre att finnas tillgängliga efter övergången till Windows 10?

Övergången till Windows 10 kräver en översyn av utbudet av programvaror. Det finns en överhängande risk att till exempel föråldrade programvaror inte går att installera eller kommer att fungera på den nya plattformen. En del programvaror vet vi med säkerhet inte kommer att fungera. Till dessa har vi ordnat alternativ, eller kommer att ordna alternativ. En del kan rakt av ersättas med funktionalitet som är inbyggd i den nya versionen av Windows. Undrar du om någon särskild programvara, se programvara eller kontakta LTH Support.

Vilka program kommer att finnas tillgängliga efter övergången till Windows 10?

Se programvara. Listan kompletteras efter hand.

Vilka program kommer inte längre att finnas tillgängliga efter övergången till Windows 10?

Se programvara. Listan kompletteras efter hand.

Vilken variant av Windows 10 är det som installeras?

Windows 10 Education. Denna version innehåller allt som Windows 10 Enterprise innehåller, men är särskilt avsedd för skolor, högskolor och universitet. Mer information om just denna variant av Windows finns på Microsofts webbplats: http://www.microsoft.com/sv-se/education/products/windows/

LTH:s kansli installeras svensk språkversion. I studentdatormiljön installeras engelsk språkversion.

Varför öppnas filen i detta programmet?

En nyhet i Windows 10 är att en programinstallation inte kan “ta över” en filassociation. En filassociation är en koppling mellan en filändelse och ett program. Tidigare när man gjorde en installation gjordes alla inställningar och associationen gjordes automatiskt. Nu görs installationen precis som tidigare men man får upp en ruta där man får välja vilket program man vill använda och oftast ligger det nyinstallerade programmet med i listan som dyker upp.

Associera en filändelse till ett program

För att koppla en filändelse så att den öppnas med ett specifikt program när man dubbelklickar på filen görs så här:

 1. Öppna startmenyn
 2. Skriv “Standardprogram”, vänta på att ett resultat visas och tryck sedan Enter
 3. Ny visas fyra val, välj “Associera en filtyp eller ett protokoll med ett program”
 4. Leta upp filändelsen och klicka på den
 5. Klicka på “Byt program”
 6. En lista presenteras, finns inte den appen du söker klickar du på “Fler appar” och letar där. Finns den ändå inte med så kan man leta efter programmet genom att hitta programmets exe-fil men vanligast är att programmet finns i listan. När du valt program klickar du på OK.
 7. Nu öppnas filändelsen med det program du valt!

Ställa in ett program som standardprogram

För att ställa in ett program så det öppnar alla filtyper det har stöd för så gör du som följer:

 1. Öppna startmenyn
 2. Skriv “Standardprogram”, vänta på att ett resultat visas och tryck sedan Enter
 3. Ny visas fyra val, välj “Ange standardprogram”
 4. Välj ditt program i listan och klicka sedan på “Ange det här programmet som standardprogram”
 5. När allt är klart ska det stå “Programmet har alla standardvärden” ovanför “Ange det här programmet som standardprogram”
 6. Nu öppnas alla filer som programmet kan hantera med detta program!

Support

Mycket hjälp om Windows finns även på LU Support.

Fler frågor? Kontakta LTH Support.

windows.txt · Last modified: 2017-09-18 11:12 by cr