User Tools

Site Tools


webmail

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
webmail [2016-06-13 17:53]
pelle [Konversationer eller inte?]
webmail [2016-06-15 14:44] (current)
pelle
Line 4: Line 4:
  
 **https://​webmail.lu.se** på denna sida står det hur man ska skriva sitt användarnamn för att logga in **https://​webmail.lu.se** på denna sida står det hur man ska skriva sitt användarnamn för att logga in
 +
 +====== Ändra utseendet i webmailen ======
 +
 +===== Svara en eller Svara alla som standard? =====
 +Denna inställning ändrar du genom att klicka på kugghjulet uppe till höger - Alternativ -> E-post -> Automatisk bearbetning -> Svarsinställningar
  
 ===== Konversationer eller inte? ===== ===== Konversationer eller inte? =====
webmail.txt · Last modified: 2016-06-15 14:44 by pelle