User Tools

Site Tools


weblogon

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
weblogon [2015-07-03 15:29]
cr [Felanmälan]
weblogon [2016-03-10 11:57] (current)
cr
Line 10: Line 10:
  
 Weblogon finns endast tillgängligt som ett trådlöst datornätverk. Se listan över [[konferensrum]] för närmare information om i vilka konferensrum det finns Weblogon i. För att använda Weblogon behöver man en bärbar dator med trådlös nätverksuppkoppling. I denna guide beskrivs nedan hur man ansluter sig med hjälp av en sådan trådlös nätverksuppkoppling. Weblogon finns endast tillgängligt som ett trådlöst datornätverk. Se listan över [[konferensrum]] för närmare information om i vilka konferensrum det finns Weblogon i. För att använda Weblogon behöver man en bärbar dator med trådlös nätverksuppkoppling. I denna guide beskrivs nedan hur man ansluter sig med hjälp av en sådan trådlös nätverksuppkoppling.
 +
 +<WRAP important>​[[LDC]] har meddelat att **Weblogon kommer att avvecklas 30 maj 2016**. Alla anställda och studenter bör istället använda [[Eduroam]]. Behöver gäster åtkomst till trådlöst nätverk under sin vistelse bör man lösa det genom att skapa tillfälliga konton i [[Lucat]] i förväg.</​WRAP>​
  
  
weblogon.txt · Last modified: 2016-03-10 11:57 by cr