User Tools

Site Tools


weblogon

This page in English

Weblogon

Bakgrund

Weblogon är ett gemensamt system inom Lunds universitet för trådlös inloggning på nätet – till Weblogon kan alla ansluta sig, både personal och studenter, och det fungerar likadant över hela universitetet.

Personal loggar in på Weblogon med sin LUCAT-identitet, och studenter ska använda sin STiL-identitet på motsvarande sätt.

Weblogon finns endast tillgängligt som ett trådlöst datornätverk. Se listan över konferensrum för närmare information om i vilka konferensrum det finns Weblogon i. För att använda Weblogon behöver man en bärbar dator med trådlös nätverksuppkoppling. I denna guide beskrivs nedan hur man ansluter sig med hjälp av en sådan trådlös nätverksuppkoppling.

LDC har meddelat att Weblogon kommer att avvecklas 30 maj 2016. Alla anställda och studenter bör istället använda Eduroam. Behöver gäster åtkomst till trådlöst nätverk under sin vistelse bör man lösa det genom att skapa tillfälliga konton i Lucat i förväg.

Säkerhet

Weblogon är ett trådlöst nätverk som annonseras med namnet LU weblogon. Tänk på att när du använder Weblogon sker kommunikationen med en mycket enkel form av kryptering som inte erbjuder något gott skydd, och är öppen för vem som helst som sitter på samma nät, dvs studenter och besökare, att avlyssna.

På grund av den låga säkerheten i Weblogon bör du inte använda Weblogon för åtkomst till några viktiga system, där hög säkerhet är ett krav.

Om högre säkerhet är önskvärt, använd istället en nätverkskabel eller det trådlösa nätverket eduroam, som erbjuder bättre säkerhet. Separata instruktioner för hur man ansluter till Eduroam finns på sidan Eduroam.

Krav

För att kunna använda Weblogon behöver du tillgång till följande i förväg:

  • En dator med fungerande trådlöst nätverkskort.
  • Dina LUCAT- eller STiL-inloggningsuppgifter.
  • Ett nyckelord, som dock inte är hemligt. Nyckelordet, eller krypteringsnyckeln som den ibland också kallas, alterneras varje halvår enligt schemat nedan.
Tidsperiod Nyckelord
Första halvåret 2015 lu2015-1
Andra halvåret 2015 lu2015-2
Första halvåret 2016 lu2016-1
Andra halvåret 2016 lu2016-2
Första halvåret 2017 lu2017-1
Andra halvåret 2017 lu2017-2
Första halvåret 2018 lu2018-1
Andra halvåret 2018 lu2018-2

Så här gör du

LDC tillhandahåller manualer för Weblogon och Eduroam på följande adress:

Instruktioner finns även på följande adress:

Tillfällig åtkomst för externa

Ibland är det önskvärt att kunna erbjuda tillfällig nätverksåtkomst även för externa personer, exempelvis representanter från andra högskolor, universitet eller företag, och som saknar identitet i LUCAT eller STiL.

Detta kan ofta ordnas genom att du begär att erforderligt antal tillfälliga gästidentiteter ordnas i förväg i LUCAT. Kontakta den katalogansvarige på din avdelning, så kan vederbörande hjälpa dig med detta.

När du väl fått ordnat tillfälliga gästidentiteter till dina gäster på detta sätt, kan de sedan med dessa uppgifter ansluta till och logga in på det trådlösa nätverket Weblogon.

Ytterligare information

LDC har mer information om trådlösa nätverk på sidan http://www.ldc.lu.se/tjanster/natverk/tradlost-nat.

Support

Felanmälan

Driftstatus och eventuella allmänna problem med Weblogon rapporteras normalt på LDC:s driftsida på adressen http://www.ldc.lu.se/drift/.

LDC har hela ansvaret för Weblogon. Därför är det enbart till LDC:s ServiceDesk på telefon 29000 (telefonnummer +46462229000 utanför Lunds universitet) du ska vända dig till om du har problem med Weblogon.

weblogon.txt · Last modified: 2016-03-10 11:57 by cr