User Tools

Site Tools


webbredaktion

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

webbredaktion [2016-01-12 13:25] (current)
cr created
Line 1: Line 1:
 +<wrap round info>​[[en:​web editorial staff|This page in English]]</​wrap>​
 +
 +====== LTH:s webbredaktion ======
 +
 +Till LTH:s webbredaktion vänder du dig om du har förslag på innehåll, har hittat felaktigheter eller behöver hjälp med att ändra innehåll på www.lth.se eller någon annan av de hundratals webbplatser som driftas i LTH:s [[typo3|TYPO3-publiceringssystem]].
 +
 +Webbredaktionen kan nås på följande e-postadress:​
 +
 +  * <​webbredaktion@kansli.lth.se>​
  
webbredaktion.txt · Last modified: 2016-01-12 13:25 by cr