User Tools

Site Tools


webbradio

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
webbradio [2015-05-12 13:49]
rb
webbradio [2015-07-01 11:22] (current)
cr
Line 1: Line 1:
-====== ​Jag vill lyssna på Sveriges Radio på datorn ​======+====== ​Webbradio ​======
  
  
-===== Lösningar ​=====+===== Jag vill lyssna på Sveriges Radio på datorn. Hur gör jag? =====
  
  
-==== Alternativ 1: I webbläsren =====+==== Lösningar ​====
  
-Gå till  http://​sverigesradio.se och välj vad du vill lyssna på. 
  
 +=== Alternativ 1: I webbläsaren ====
  
-==== Alternativ 2Använd Windows Media Player ====+Gå till http://​sverigesradio.se och välj vad du vill lyssna på.
  
-Man kan också använda programmet Windows Media Player, som finns på alla datorer. Gör så här:+ 
 +=== Alternativ 2: Använd Windows Media Player === 
 + 
 +Man kan också använda programmet Windows Media Player, som finns på alla datorer ​med [[Windows]]. Gör så här:
  
   - Gå till http://​sverigesradio.se/​sida/​gruppsida.aspx?​programid=3756&​grupp=10632&​artikel=3771842 i en webbläsare,​ och leta upp länken för den kanal du vill lyssna på.   - Gå till http://​sverigesradio.se/​sida/​gruppsida.aspx?​programid=3756&​grupp=10632&​artikel=3771842 i en webbläsare,​ och leta upp länken för den kanal du vill lyssna på.
webbradio.txt · Last modified: 2015-07-01 11:22 by cr