User Tools

Site Tools


webbkamera

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
webbkamera [2015-05-19 12:00]
cr
webbkamera [2018-05-18 14:37] (current)
cr
Line 19: Line 19:
 Detta är den senaste webbkameramodellen. Detta är den senaste webbkameramodellen.
  
-När drivrutinen för webbkameran installerats(([[Helpdesk]] ordnar själva installationen)),​ ska det inte krävas någon ytterligare konfiguration för att kameran ska fungera tillsammans med [[Adobe Connect]].+När drivrutinen för webbkameran installerats(([[LTH Support]] ordnar själva installationen)),​ ska det inte krävas någon ytterligare konfiguration för att kameran ska fungera tillsammans med [[Adobe Connect]].
  
  
Line 28: Line 28:
 Många av dessa webbkameror och headset är finansierade genom ett tidigare samarbetsprojekt utav NSHU((Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, http://​www.nshu.se/​)). Många av dessa webbkameror och headset är finansierade genom ett tidigare samarbetsprojekt utav NSHU((Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, http://​www.nshu.se/​)).
  
-När programvaran för webbkameran,​ Microsoft LifeCam, installerats(([[Helpdesk]] ordnar själva installationen)),​ kan man få upp ett fönster som ber en justera inställningarna för kameran. Nedan beskrivs hur man gör detta.+När programvaran för webbkameran,​ Microsoft LifeCam, installerats(([[LTH Support]] ordnar själva installationen)),​ kan man få upp ett fönster som ber en justera inställningarna för kameran. Nedan beskrivs hur man gör detta.
  
  
webbkamera.txt · Last modified: 2018-05-18 14:37 by cr