User Tools

Site Tools


webbkamera

Jag har fått en webbkamera kopplad till min dator. Hur gör jag?

Logitech B910 HD Webcam Microsoft LifeCam VX-6000 Plantronics Audio 340

Bakgrund

Vissa användare på kansliet har webbkameror och headset kopplade till sina datorer. I allmänhet används denna utrustning tillsammans med videokonferensprogramvaran Adobe Connect eller Skype.

De headset som finns heter Plantronics Audio 340, Creative HS-390 eller Sennheiser PC 141.

Webbkamerorna är av typen “Logitech B910 HD Webcam” eller “Microsoft LifeCam VX-6000”. Se nedan för instruktioner.

Logitech B910 HD Webcam

Logitech B910 HD Webcam

Detta är den senaste webbkameramodellen.

När drivrutinen för webbkameran installerats1), ska det inte krävas någon ytterligare konfiguration för att kameran ska fungera tillsammans med Adobe Connect.

Microsoft LifeCam VX-6000

Microsoft LifeCam VX-6000

Många av dessa webbkameror och headset är finansierade genom ett tidigare samarbetsprojekt utav NSHU2).

När programvaran för webbkameran, Microsoft LifeCam, installerats3), kan man få upp ett fönster som ber en justera inställningarna för kameran. Nedan beskrivs hur man gör detta.

Gör så här

 1. Om följande fönster dyker upp på skärmen efter det att du loggat in, tryck på “Continue” och fortsätt sedan till steg 2 nedan. Om du redan har råkat klicka bort fönstret kan du få fram samma inställningsguide genom att göra följande:
  1. Starta programvaran Microsoft LifeCam. Du hittar denna under Start-menyn → “Alla program” → “Microsoft LifeCam” → “Microsoft LifeCam”. I fönstret som visas väljer du att ta fram menyn genom att klicka på menyknappen, och väljer sedan “Audio and Video Settings…” i menyn. I bilden nedan är menyknappen markerad.
 2. Klicka på “Nästa” för att fortsätta.
 3. Den webbkamera som är ansluten till datorn ska automatiskt detekteras och visas i rullisten. Låt den vara vald och klicka på “Nästa” för att fortsätta.
 4. Du ombeds att justera bilden. Rikta in kameran så att du hamnar i mitten av bilden, och justera kamerans fokus genom att vrida på kamerans fokusring ända tills bilden på dig blir skarp.
 5. Klicka på “Nästa” för att fortsätta.
 6. Du ombeds att välja den mikrofon och de högtalare du vill använda. Du ska använda headsetet som både mikrofon och högtalare. På grund av problem med rundgång är det viktigt att du inte väljer webbkamerans inbyggda mikrofon. Eftersom headsetet är anslutet till datorns ljudkort, betecknas de in- och utgångar som ska användas med modellbeteckningen på datorns ljudkort. Modellbeteckningen på datorns ljudkort varierar med vilken datormodell det rör sig om, men vanliga exempel på ljudkortsmodeller kan vara “SoundMAX Digital Audio” eller “Realtek HD Audio”. Se till att datorns ljudkort är valt både som mikrofon och som högtalare, och kryssa även i kryssrutan “Jag använder hörlurar”.
  • Innan du går vidare, dubbelkolla att rätt mikrofon är vald. Mikrofonen ska alltså inte vara “Microsoft Lifecam VX-6000”.
   • Fel: Webbkamerans mikrofon är vald.
   • Rätt: Headsetets mikrofon är vald.
 7. Justera högtalarvolymen genom att dra i skjutreglaget, och klicka på knappen “Klicka här om du vill testa högtalarna” för att testa högtalarna. För att skona din hörsel, undvik att dra skjutreglaget för långt till höger. Tänk även på att det finns ett volymreglage i sladden till headsetet. Klicka på “Nästa” för att fortsätta när du är klar.
 8. Läs texten som visas med din normala röst. När du pratar ska gula staplar visas. Justera skjutreglaget till höger tills dess att det visas gula staplar när du pratar.
 9. Klicka på “Slutför” för att avsluta guiden.

Du är nu klar med inställningarna av själva webbkameran. I Adobe Connect fungerar utrustningen därefter ofta automatiskt och kräver ingen ytterligare konfiguration.

1) , 3)
LTH Support ordnar själva installationen
2)
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, http://www.nshu.se/
webbkamera.txt · Last modified: 2018-05-18 14:37 by cr