User Tools

Site Tools


w3d3officeaddin

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
w3d3officeaddin [2018-05-18 14:36]
cr
w3d3officeaddin [2018-05-18 14:36] (current)
cr
Line 121: Line 121:
 Har du problem med [[DFS]] eller behöver hjälp med hur insticksmodulen W3D3OfficeAddin ska användas, ska du i första hand kontakta LDC:s [[ServiceDesk]]. Har du problem med [[DFS]] eller behöver hjälp med hur insticksmodulen W3D3OfficeAddin ska användas, ska du i första hand kontakta LDC:s [[ServiceDesk]].
  
-Misstänker du istället att problemet rör själva installationen av insticksmodulen W3D3OfficeAddin på din dator, till exempel att menyn "​W3D3"​ mot förmodan inte visas i dina Office-program,​ bör du kontakta [[LTH Support]] ​på kansliet.+Misstänker du istället att problemet rör själva installationen av insticksmodulen W3D3OfficeAddin på din dator, till exempel att menyn "​W3D3"​ mot förmodan inte visas i dina Office-program,​ bör du kontakta [[LTH Support]]. 
w3d3officeaddin.txt · Last modified: 2018-05-18 14:36 by cr