User Tools

Site Tools


w3d3officeaddin

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
w3d3officeaddin [2018-04-23 16:06]
cr
w3d3officeaddin [2018-05-18 14:36] (current)
cr
Line 121: Line 121:
 Har du problem med [[DFS]] eller behöver hjälp med hur insticksmodulen W3D3OfficeAddin ska användas, ska du i första hand kontakta LDC:s [[ServiceDesk]]. Har du problem med [[DFS]] eller behöver hjälp med hur insticksmodulen W3D3OfficeAddin ska användas, ska du i första hand kontakta LDC:s [[ServiceDesk]].
  
-Misstänker du istället att problemet rör själva installationen av insticksmodulen W3D3OfficeAddin på din dator, till exempel att menyn "​W3D3"​ mot förmodan inte visas i dina Office-program,​ bör du kontakta [[Helpdesk]] på kansliet.+Misstänker du istället att problemet rör själva installationen av insticksmodulen W3D3OfficeAddin på din dator, till exempel att menyn "​W3D3"​ mot förmodan inte visas i dina Office-program,​ bör du kontakta [[LTH Support]]. 
w3d3officeaddin.1524492364.txt.gz · Last modified: 2018-04-23 16:06 by cr