User Tools

Site Tools


vpn

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
vpn [2020-03-11 12:10]
cr [Så här gör du]
vpn [2020-03-11 14:32] (current)
cr [Så här gör du]
Line 13: Line 13:
 Du hittar alla guider du behöver här: Du hittar alla guider du behöver här:
   * [[https://​luservicedesk.service-now.com/​support/?​id=kb_category_swe&​kb_category=d7ea6d11372d1640a7b8886643990e68]]   * [[https://​luservicedesk.service-now.com/​support/?​id=kb_category_swe&​kb_category=d7ea6d11372d1640a7b8886643990e68]]
 +
 +Följ den rekommenderade guiden om du inte fått instruktion om annat.
 +
 +
  
 ==== Specialfall:​ Jag önskar att inte all nätverkstrafik skickas via VPN-tunneln när jag är ansluten. Hur gör jag? ==== ==== Specialfall:​ Jag önskar att inte all nätverkstrafik skickas via VPN-tunneln när jag är ansluten. Hur gör jag? ====
vpn.txt · Last modified: 2020-03-11 14:32 by cr