User Tools

Site Tools


vpn

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
vpn [2018-05-18 14:36]
cr
vpn [2019-11-06 14:45] (current)
cr
Line 8: Line 8:
 VPN-tjänsten gör det möjligt att från en dator utifrån ansluta och få sig tilldelat ett av universitetets ip-nummer, som får det att se ut som om man anslöt inifrån universitetet,​ och krypterar dessutom kommunikationen mellan din dator och universitetets nätverk, någonting som är viktigt om du ansluter till universitetets tjänster på resande fot. VPN-tjänsten gör det möjligt att från en dator utifrån ansluta och få sig tilldelat ett av universitetets ip-nummer, som får det att se ut som om man anslöt inifrån universitetet,​ och krypterar dessutom kommunikationen mellan din dator och universitetets nätverk, någonting som är viktigt om du ansluter till universitetets tjänster på resande fot.
  
-VPN-tjänsten har två olika lägen ([[#vpn i tunnelläge|tunnelläge]] och [[#vpn i webbläge|webbläge]]),​ som har lite olika användningsområden och kräver lite olika av datorn: 
  
 +==== Så här gör du ====
  
-===== VPN i tunnelläge ===== +Du hittar alla guider du behöver här: 
- +  * [[https://​luservicedesk.service-now.com/​support/?​id=kb_category&​kb_category=d7ea6d11372d1640a7b8886643990e68]]
-Fungerar med alla universitetets tjänster. Eftersom denna metod fungerar med alla tjänsterna,​ **rekommenderar vi att du använder denna metod**, om du har möjlighet till det. +
- +
-==== Så här gör du ==== +
-Du hittar alla guider du behöver här: [[https://​luservicedesk.service-now.com/​support/?​id=kb_category&​kb_category=d7ea6d11372d1640a7b8886643990e68]]+
  
 ==== Specialfall:​ Jag önskar att inte all nätverkstrafik skickas via VPN-tunneln när jag är ansluten. Hur gör jag? ==== ==== Specialfall:​ Jag önskar att inte all nätverkstrafik skickas via VPN-tunneln när jag är ansluten. Hur gör jag? ====
Line 40: Line 36:
  
  
- 
-===== VPN i webbläge ===== 
- 
-VPN i webbläge är det kanske enklaste sättet att använda VPN från vilken dator som helst. Fungerar från alla datorer, då det inte kräver någon särskild programvara. Nackdelen är att VPN i webbläge är begränsat och inte fungerar med alla universitetets tjänster; i praktiken fungerar det endast med de helt webbaserade tjänsterna. 
- 
-==== Så här gör du ==== 
- 
-Gå till http://​support.lu.se och sedan Supportguider/​Nätverk och leta upp "VPN på webben"​. Följ instruktionerna. 
  
 ===== Viktigt ===== ===== Viktigt =====
vpn.txt · Last modified: 2019-11-06 14:45 by cr