User Tools

Site Tools


vpn

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
vpn [2018-01-24 21:42]
robert [Så här gör du]
vpn [2019-11-06 14:45]
cr
Line 8: Line 8:
 VPN-tjänsten gör det möjligt att från en dator utifrån ansluta och få sig tilldelat ett av universitetets ip-nummer, som får det att se ut som om man anslöt inifrån universitetet,​ och krypterar dessutom kommunikationen mellan din dator och universitetets nätverk, någonting som är viktigt om du ansluter till universitetets tjänster på resande fot. VPN-tjänsten gör det möjligt att från en dator utifrån ansluta och få sig tilldelat ett av universitetets ip-nummer, som får det att se ut som om man anslöt inifrån universitetet,​ och krypterar dessutom kommunikationen mellan din dator och universitetets nätverk, någonting som är viktigt om du ansluter till universitetets tjänster på resande fot.
  
-VPN-tjänsten har två olika lägen ([[#vpn i tunnelläge|tunnelläge]] och [[#vpn i webbläge|webbläge]]),​ som har lite olika användningsområden och kräver lite olika av datorn: 
  
 +==== Så här gör du ====
  
-===== VPN i tunnelläge ===== +Du hittar alla guider du behöver här: 
- +  * [[https://​luservicedesk.service-now.com/​support/?​id=kb_category&​kb_category=d7ea6d11372d1640a7b8886643990e68]]
-Fungerar med alla universitetets tjänster. Eftersom denna metod fungerar med alla tjänsterna,​ **rekommenderar vi att du använder denna metod**, om du har möjlighet till det. +
- +
-==== Så här gör du ==== +
-Du hittar alla guider du behöver här: [[https://​luservicedesk.service-now.com/​support/?​id=kb_category&​kb_category=d7ea6d11372d1640a7b8886643990e68]]+
  
 ==== Specialfall:​ Jag önskar att inte all nätverkstrafik skickas via VPN-tunneln när jag är ansluten. Hur gör jag? ==== ==== Specialfall:​ Jag önskar att inte all nätverkstrafik skickas via VPN-tunneln när jag är ansluten. Hur gör jag? ====
Line 29: Line 25:
 När du använder VPN i tunnelläge får du i normalfallet en ip-adress i serien för ''​vpn.lu.se''​. Detta fungerar bra för de allra flestas behov, och ger tillgång till alla tjänster som omnämns ovan, och mer därtill. När du använder VPN i tunnelläge får du i normalfallet en ip-adress i serien för ''​vpn.lu.se''​. Detta fungerar bra för de allra flestas behov, och ger tillgång till alla tjänster som omnämns ovan, och mer därtill.
  
-Behöver du istället vid uppkoppling med VPN få tilldelad en särskild ip-adress i just serien för ditt kansli eller din institution,​ är detta en tjänst som du i förväg kan beställa från [[Helpdesk]]. Vet du inte med dig att du behöver få en sådan särskild ip-adress, behöver du troligtvis inte heller det. För att detta sedan skall gå att köra måste du installera Forticlient på din dator.+Behöver du istället vid uppkoppling med VPN få tilldelad en särskild ip-adress i just serien för ditt kansli eller din institution,​ är detta en tjänst som du i förväg kan beställa från [[LTH Support]]. Vet du inte med dig att du behöver få en sådan särskild ip-adress, behöver du troligtvis inte heller det. För att detta sedan skall gå att köra måste du installera Forticlient på din dator.
  
 === Installera Forticlient (Bara för hemmanät) === === Installera Forticlient (Bara för hemmanät) ===
Line 40: Line 36:
  
  
- 
-===== VPN i webbläge ===== 
- 
-VPN i webbläge är det kanske enklaste sättet att använda VPN från vilken dator som helst. Fungerar från alla datorer, då det inte kräver någon särskild programvara. Nackdelen är att VPN i webbläge är begränsat och inte fungerar med alla universitetets tjänster; i praktiken fungerar det endast med de helt webbaserade tjänsterna. 
- 
-==== Så här gör du ==== 
- 
-Gå till http://​support.lu.se och sedan Supportguider/​Nätverk och leta upp "VPN på webben"​. Följ instruktionerna. 
  
 ===== Viktigt ===== ===== Viktigt =====
vpn.txt · Last modified: 2020-03-11 14:32 by cr