User Tools

Site Tools


vpn

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
vpn [2018-01-24 21:42]
robert [Så här gör du]
vpn [2018-05-18 14:36]
cr
Line 29: Line 29:
 När du använder VPN i tunnelläge får du i normalfallet en ip-adress i serien för ''​vpn.lu.se''​. Detta fungerar bra för de allra flestas behov, och ger tillgång till alla tjänster som omnämns ovan, och mer därtill. När du använder VPN i tunnelläge får du i normalfallet en ip-adress i serien för ''​vpn.lu.se''​. Detta fungerar bra för de allra flestas behov, och ger tillgång till alla tjänster som omnämns ovan, och mer därtill.
  
-Behöver du istället vid uppkoppling med VPN få tilldelad en särskild ip-adress i just serien för ditt kansli eller din institution,​ är detta en tjänst som du i förväg kan beställa från [[Helpdesk]]. Vet du inte med dig att du behöver få en sådan särskild ip-adress, behöver du troligtvis inte heller det. För att detta sedan skall gå att köra måste du installera Forticlient på din dator.+Behöver du istället vid uppkoppling med VPN få tilldelad en särskild ip-adress i just serien för ditt kansli eller din institution,​ är detta en tjänst som du i förväg kan beställa från [[LTH Support]]. Vet du inte med dig att du behöver få en sådan särskild ip-adress, behöver du troligtvis inte heller det. För att detta sedan skall gå att köra måste du installera Forticlient på din dator.
  
 === Installera Forticlient (Bara för hemmanät) === === Installera Forticlient (Bara för hemmanät) ===
vpn.txt · Last modified: 2020-03-11 14:32 by cr