User Tools

Site Tools


vpn

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
vpn [2018-01-24 21:42]
robert [Så här gör du]
vpn [2018-05-18 14:36]
cr
Line 29: Line 29:
 När du använder VPN i tunnelläge får du i normalfallet en ip-adress i serien för ''​vpn.lu.se''​. Detta fungerar bra för de allra flestas behov, och ger tillgång till alla tjänster som omnämns ovan, och mer därtill. När du använder VPN i tunnelläge får du i normalfallet en ip-adress i serien för ''​vpn.lu.se''​. Detta fungerar bra för de allra flestas behov, och ger tillgång till alla tjänster som omnämns ovan, och mer därtill.
  
-Behöver du istället vid uppkoppling med VPN få tilldelad en särskild ip-adress i just serien för ditt kansli eller din institution,​ är detta en tjänst som du i förväg kan beställa från [[Helpdesk]]. Vet du inte med dig att du behöver få en sådan särskild ip-adress, behöver du troligtvis inte heller det. För att detta sedan skall gå att köra måste du installera Forticlient på din dator.+Behöver du istället vid uppkoppling med VPN få tilldelad en särskild ip-adress i just serien för ditt kansli eller din institution,​ är detta en tjänst som du i förväg kan beställa från [[LTH Support]]. Vet du inte med dig att du behöver få en sådan särskild ip-adress, behöver du troligtvis inte heller det. För att detta sedan skall gå att köra måste du installera Forticlient på din dator.
  
 === Installera Forticlient (Bara för hemmanät) === === Installera Forticlient (Bara för hemmanät) ===
vpn.txt · Last modified: 2019-11-06 14:45 by cr