User Tools

Site Tools


vpn

This page in English

VPN

Bakgrund

För att komma åt vissa system på ditt kansli eller din institution eller universitetsgemensamma system utifrån, krävs av säkerhetsskäl i vissa fall att man ansluter från en dator inifrån universitetet. Om man är på resa eller arbetar hemifrån kan kan man lösa detta genom att använda Lunds universitets gemensamma VPN-tjänst som sköts utav LDC.

VPN-tjänsten gör det möjligt att från en dator utifrån ansluta och få sig tilldelat ett av universitetets ip-nummer, som får det att se ut som om man anslöt inifrån universitetet, och krypterar dessutom kommunikationen mellan din dator och universitetets nätverk, någonting som är viktigt om du ansluter till universitetets tjänster på resande fot.

Så här gör du

Du hittar alla guider du behöver här:

Följ den rekommenderade guiden om du inte fått instruktion om annat.

Specialfall: Jag önskar att inte all nätverkstrafik skickas via VPN-tunneln när jag är ansluten. Hur gör jag?

Normalt skickas all nätverkstrafik via VPN-tunneln, då universitetet har ett antal externa tjänster (t.ex. prenumerationstjänster) som kräver en ip-adress vid LU. Därför är standardinställningen att all trafik skickas via VPN-tunneln när VPN är aktivt.

Om du inte önskar detta beteende hos VPN på din dator, kontakta LTH Support med ditt önskemål så hjälper vi dig ändra inställningen för VPN på din dator.

Specialfall: IP-adress på institutionens nätverk (Hemmanät)

När du använder VPN i tunnelläge får du i normalfallet en ip-adress i serien för vpn.lu.se. Detta fungerar bra för de allra flestas behov, och ger tillgång till alla tjänster som omnämns ovan, och mer därtill.

Behöver du istället vid uppkoppling med VPN få tilldelad en särskild ip-adress i just serien för ditt kansli eller din institution, är detta en tjänst som du i förväg kan beställa från LTH Support. Vet du inte med dig att du behöver få en sådan särskild ip-adress, behöver du troligtvis inte heller det. För att detta sedan skall gå att köra måste du installera Forticlient på din dator.

Installera Forticlient (Bara för hemmanät)

  1. Starta Software Center och se till att installera Forticlient VPN (kan leda till omstart av datorn), om det inte redan är installerat.
  2. Starta sedan Forticlient VPN.
  3. Välj att koppla upp med “Hemmanät”
  4. Logga in med ditt användarnamn och lösenord från Lucat.

Viktigt

Observera att genom att använda VPN-tjänsten för att ansluta till universitetssystem vilar det på den enskilde ett tungt ansvar att man har fullgod säkerhet på den dator man ansluter sig ifrån. Ett rimligt minimikrav är att man har ett fullgott, aktuellt och uppdaterat antivirusskydd som skyddar mot virus, trojaner och spionprogram. Läs våra anvisningar under antivirus.

Support

Guider till VPN finns på LU Support.

LDC har ansvaret för Lunds universitets VPN-tjänst. Därför är det till LDC:s ServiceDesk på telefon 046-2229000 (telefonnummer +46462229000 från utlandet) du ska vända dig till om du har problem med VPN-tjänsten.

Felanmälan

Driftstatus och eventuella allmänna problem med VPN-tjänsten rapporteras normalt på LDC:s driftsida på adressen http://support.lu.se.

vpn.txt · Last modified: 2020-03-11 14:32 by cr