User Tools

Site Tools


vmware_player

VMWare Player

Ett program som används för att köra virtuella maskiner som är skapade med VMWare Workstation. Detta program kan endast köra maskiner, inte redigera egenskaper på dem.

vmware_player.txt · Last modified: 2016-06-23 07:49 by robert