User Tools

Site Tools


virusbrev

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
virusbrev [2014-11-26 16:58]
cr
virusbrev [2018-05-18 14:35] (current)
cr
Line 7: Line 7:
 Virus och skräpbrev på nätet sprids ofta via e-post med uppmaningar som "​klicka här så får du en hälsning",​ "​klicka här så vinner du", osv. I själva verket installeras då elakartad skräpprogramvara i bakgrunden. Virus och skräpbrev på nätet sprids ofta via e-post med uppmaningar som "​klicka här så får du en hälsning",​ "​klicka här så vinner du", osv. I själva verket installeras då elakartad skräpprogramvara i bakgrunden.
  
-Är du inte hundra procent säker på att du vet vem avsändaren är, och att du litar på webbplatsen som eventuell länk i ett brev pekar till, så klicka **inte** på länkar i e-post, särskilt inte om brevet är oväntat. Betrakta då brevet som misstänkt virusbrev. Kontakta gärna [[Helpdesk]] om du är osäker.+Är du inte hundra procent säker på att du vet vem avsändaren är, och att du litar på webbplatsen som eventuell länk i ett brev pekar till, så klicka **inte** på länkar i e-post, särskilt inte om brevet är oväntat. Betrakta då brevet som misstänkt virusbrev. Kontakta gärna [[LTH Support]] om du är osäker.
  
 Se även [[spam]] och [[phishing]]. Se även [[spam]] och [[phishing]].
  
  
virusbrev.txt · Last modified: 2018-05-18 14:35 by cr