User Tools

Site Tools


virtua-vericat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
virtua-vericat [2015-03-10 14:11]
pelle
virtua-vericat [2017-05-09 08:45] (current)
pelle [Lösning]
Line 12: Line 12:
 ===== Lösning ===== ===== Lösning =====
  
-Detta handlar egentligen bara om en inställningsfråga i Lovisa. Under "​Katalogiseringsalternativ"​ väljer man "Andra möjligheter"​. I rutan "​Valideringsmöjligheter"​ ska ingen av alternativen vara förbockade. Alternativet "​Validera - spara till databas"​ ska alltså inte vara förbockat. ​+Detta handlar egentligen bara om en inställningsfråga i Lovisa. Under "​Katalogiseringsalternativ"​ väljer man "Övriga ​möjligheter"​. I rutan "​Valideringsmöjligheter"​ ska ingen av alternativen vara förbockade. Alternativet "​Validera - spara till databas"​ ska alltså inte vara förbockat. ​
  
virtua-vericat.txt · Last modified: 2017-05-09 08:45 by pelle