User Tools

Site Tools


virtua-vericat

Virtua

Beskrivning

Virtua

Jag får ett felmeddelande om att vericat.exe saknas när jag använder bibliotekssystemet Lovisa och programvaran Virtua. Hur löser jag det?

Om man i Virtua Client trycker “F11” för att spara en bibliotekspost kan man få felmeddelandet att Vericat.exe inte kan hittas.

virtua-vericat.jpg

Lösning

Detta handlar egentligen bara om en inställningsfråga i Lovisa. Under “Katalogiseringsalternativ” väljer man “Övriga möjligheter”. I rutan “Valideringsmöjligheter” ska ingen av alternativen vara förbockade. Alternativet “Validera - spara till databas” ska alltså inte vara förbockat.

virtua-vericat.txt · Last modified: 2017-05-09 08:45 by pelle