User Tools

Site Tools


vattenhallens_datorvagn

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vattenhallens_datorvagn [2017-01-23 13:19]
pelle
vattenhallens_datorvagn [2018-02-21 10:36] (current)
cr vattenhallen_datorvagn renamed to vattenhallens_datorvagn
Line 1: Line 1:
-====== ​Datorvagn ​======+====== ​Vattenhallens datorvagn ​======
 {{ ::​vattenhallen_-_datorvagn_dell.png|}} {{ ::​vattenhallen_-_datorvagn_dell.png|}}
 Datorvagnen har plats för 30 bärbara datorer, 15 på varje sida. Till varje dator finns inbyggda nätverkskablar och laddningssladdar. I vagnen finns en switch som delar ut IP-adresser och internet till datorerna när de är inkopplade i vagnen. Strömförsörjningen till vagnen styrs av en timer som är på cirka tre timmar varje dag. Datorvagnen har plats för 30 bärbara datorer, 15 på varje sida. Till varje dator finns inbyggda nätverkskablar och laddningssladdar. I vagnen finns en switch som delar ut IP-adresser och internet till datorerna när de är inkopplade i vagnen. Strömförsörjningen till vagnen styrs av en timer som är på cirka tre timmar varje dag.
vattenhallens_datorvagn.1485173998.txt.gz · Last modified: 2017-01-23 13:19 by pelle