User Tools

Site Tools


vattenhallens_datorvagn

This is an old revision of the document!


Datorvagn

Datorvagnen har plats för 30 bärbara datorer, 15 på varje sida. Till varje dator finns inbyggda nätverkskablar och laddningssladdar. I vagnen finns en switch som delar ut IP-adresser och internet till datorerna när de är inkopplade i vagnen. Strömförsörjningen till vagnen styrs av en timer som är på cirka tre timmar varje dag. DatorDriftGruppen (DDG) kan komma åt vagnen (och då alla datorer) genom närverket och uppdatera alla automatiskt. Dock endast om vagnen och alla datorer är inkopplade korrekt.

Vid brådskande problem kan du ringa LTH Support på telefon 046-222 76 00. Icke brådskande ärenden kan du mejla till support@lth.se.

Innehåll:

 • 12 bärbara Dell-datorer, numrerade 1-12
 • 8 bärbara HP-datorer, numrerade 13-19
 • Laddningskablar till alla datorer i kartong på hylla

Regler

 • Ta aldrig ut något som inte är datorer från vagnen.
 • Koppla in/ut nätverkssladd när du tar ut/sätter in en dator.
 • Koppla in/ut laddningskabel när du tar ut/sätter in en dator.
 • Sätt in datorn på rätt position i vagnen.
 • Nyckel finns att hämta/lämna i nyckelskåpet.
 • Vagnen ska kopplas in i nätverksuttaget: DB02-01A-14.
 • Vagnen ska kopplas in i ett eluttag efter varje användning.
 • Lås vagnen när den inte används.
vattenhallens_datorvagn.1484555810.txt.gz · Last modified: 2017-01-16 09:36 by cr