User Tools

Site Tools


vattenhallens_datorvagn

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
vattenhallens_datorvagn [2017-01-16 09:21]
pelle created
vattenhallens_datorvagn [2018-02-21 10:36] (current)
cr vattenhallen_datorvagn renamed to vattenhallens_datorvagn
Line 1: Line 1:
-====== ​Datorvagn ​======+====== ​Vattenhallens datorvagn ​====== 
 +{{ ::​vattenhallen_-_datorvagn_dell.png|}}
 Datorvagnen har plats för 30 bärbara datorer, 15 på varje sida. Till varje dator finns inbyggda nätverkskablar och laddningssladdar. I vagnen finns en switch som delar ut IP-adresser och internet till datorerna när de är inkopplade i vagnen. Strömförsörjningen till vagnen styrs av en timer som är på cirka tre timmar varje dag. Datorvagnen har plats för 30 bärbara datorer, 15 på varje sida. Till varje dator finns inbyggda nätverkskablar och laddningssladdar. I vagnen finns en switch som delar ut IP-adresser och internet till datorerna när de är inkopplade i vagnen. Strömförsörjningen till vagnen styrs av en timer som är på cirka tre timmar varje dag.
-DatorDriftGruppen (DDG) kan komma åt vagnen (och då alla datorer) genom närverket ​och uppdatera alla automatiskt. Dock endast om vagnen och alla datorer är inkopplade korrekt.+DatorDriftGruppen ([[DDG]]) kan komma åt vagnen (och då alla datorer) genom nätverket ​och uppdatera alla automatiskt. Dock endast om vagnen och alla datorer är inkopplade korrekt.
  
-Vid brådskande problem kan du ringa LTH Support på telefon 046-222 76 00. Icke brådskande ärenden kan du mejla till support@lth.se.+Vid brådskande problem kan du ringa [[LTH Support]] på telefon 046-222 76 00. Icke brådskande ärenden kan du mejla till <support@lth.se>.
  
-Innehåll:+  - Datorhyllor 
 +  - Eluttag 
 +  - Adapterhylla 
 +  - Extra eluttag 
 +  - Nätverksswitch 
 +====Innehåll====
   * 12 bärbara Dell-datorer,​ numrerade 1-12   * 12 bärbara Dell-datorer,​ numrerade 1-12
   * 8 bärbara HP-datorer, numrerade 13-19   * 8 bärbara HP-datorer, numrerade 13-19
   * Laddningskablar till alla datorer i kartong på hylla   * Laddningskablar till alla datorer i kartong på hylla
-Regler+====Skötselinstruktioner====
   * Ta aldrig ut något som inte är datorer från vagnen.   * Ta aldrig ut något som inte är datorer från vagnen.
   * Koppla in/ut nätverkssladd när du tar ut/sätter in en dator.   * Koppla in/ut nätverkssladd när du tar ut/sätter in en dator.
Line 18: Line 24:
   * Vagnen ska kopplas in i ett eluttag efter varje användning.   * Vagnen ska kopplas in i ett eluttag efter varje användning.
   * Lås vagnen när den inte används.   * Lås vagnen när den inte används.
 +
 +====Trådlöst nätverk====
 +Datorerna är konfigurerade att automatiskt ansluta till Vattenhallens egna trådlösa nätverk, VattenhallenScienceCenter,​ när dom inte sitter i datorvagnen.
  
vattenhallens_datorvagn.1484554864.txt.gz · Last modified: 2017-01-16 09:21 by pelle