User Tools

Site Tools


vattenhallen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vattenhallen [2018-02-21 10:53]
cr [Information för anställda på Vattenhallen Science Center]
vattenhallen [2019-02-19 12:40]
cr
Line 3: Line 3:
 ====== Information för anställda på Vattenhallen Science Center ====== ====== Information för anställda på Vattenhallen Science Center ======
  
-Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på Vattenhallen Science Center.+Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på [[http://​www.vattenhallen.lth.se|Vattenhallen Science Center]].
  
 <WRAP tip> <WRAP tip>
-Här finns information som vänder sig till specifikt anställda på Vattenhallen Science Center. Se även den gemensamma informationen för anställda på LTH:+Här finns information som vänder sig specifikt ​till anställda på Vattenhallen Science Center. Se även den gemensamma informationen för anställda på LTH:
  
   * [[gemensamt|Gemensam information]]   * [[gemensamt|Gemensam information]]
vattenhallen.txt · Last modified: 2019-02-19 12:40 by cr