User Tools

Site Tools


utskriftsproblem

Jag kan inte längre skriva ut!

Utskriftsproblem kan bero på många olika saker. Här nedan följer en lista på några av de vanligaste orsakerna, och förslag på hur man kan lösa dem.

  • Kontrollera att datorn inte behöver synkroniseras. Synkroniseringsproblem och utskriftsproblem har ofta samband. Läs på sidan om synkronisering hur du ser om din dator behöver synkroniseras samt hur man kan åtgärda detta. Efter det att synkroniseringen har slutförts, prova att skriva ut igen.
utskriftsproblem.txt · Last modified: 2010-08-04 11:11 by cr