User Tools

Site Tools


utforskaren

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
utforskaren [2015-07-01 10:46]
cr
utforskaren [2018-05-18 14:35] (current)
cr
Line 55: Line 55:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Se [[LU Support]] för svaren på många vanliga frågor om Utforskaren. Skulle du inte hitta svaret på din fråga där, kontakta gärna [[Helpdesk]].+Se [[LU Support]] för svaren på många vanliga frågor om Utforskaren. Skulle du inte hitta svaret på din fråga där, kontakta gärna [[LTH Support]].
  
  
utforskaren.txt · Last modified: 2018-05-18 14:35 by cr