User Tools

Site Tools


utforskaren

This page in English

Utforskaren

Bakgrund

Utforskaren, även benämnt Den här datorn, är det inbyggda program i Windows som kan användas för att komma åt filer och dokument.

Var får jag reda på mer?

Microsoft har samlat information om Utforskaren i Windows 8.1 på sin webbplats:

http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-8/files-folders-windows-explorer

Frågor och svar

Var hittar jag mina filer, mappar och dokument?

Starta Utforskaren och klicka sedan på “Dokument”.

“Dokument” är en speciell undermapp i din hemkatalog. Det finns även fler speciella undermappar i din hemkatalog. Det som gör att de är speciella är att de är förberedda för visst innehåll, har särskilda ikoner, och även har ett engelskt namn i filsystemet. Nedan är en lista på några av de undermappar som finns från början:

Namn Namn på engelska Kommentar
Dokument Documents Använd denna mapp för dina personliga arbetsdokument och mappar.
Bilder Pictures Använd denna mapp för dina bilder. Tänk på att lagringsutrymmet är begränsat.
Filmer Videos Använd denna mapp för dina filmer. Tänk på att lagringsutrymmet är begränsat.
Musik Music Använd denna mapp för din musik. Tänk på att lagringsutrymmet är begränsat.
Hämtade filer Downloads Här sparas, om inget annat anges, de filer du hämtar från Internet.
Skrivbord Desktop Här sparas ditt innehåll på skrivbordet.
Favoriter Favorites Här sparas dina personliga bokmärken/favoriter.

Enheter

LTH:s kansli

De enheter (både lokala och nätverksenheter) som används på LTH:s kansli kan alla nås ifrån Utforskaren:

Namn Enhetsbokstav Sökväg Kommentar
Hemkatalog U: Individuell, enligt formatet
\\aurora.net.lth.se\home\ANVANDARNAMN.uw
Innehåller din personliga hemkatalog och alla dina personliga filer, dokument och mappar, och samtliga de speciella mappar som anges ovan. Säkerhetskopieras dagligen.
Gemensam M: \\aurora\Gemensam Gemensamma och avdelningsspecifika filer, dokument och mappar. Säkerhetskopieras dagligen. Använd alltså i första hand denna nätverksplats för att dela arbetsdokument med dina kollegor.
Transport T: \\aurora\Transport Tillfälliga filer och mappar. Säkerhetskopieras ej.
EIT

De enheter (både lokala och nätverksenheter) som används på EIT kan alla nås ifrån Utforskaren:

Namn Enhetsbokstav Sökväg Kommentar
Hemkatalog U: Individuell, enligt formatet
\\loke.eit.lth.se\UW\ANVANDARNAMN
Innehåller din personliga hemkatalog och alla dina personliga filer, dokument och mappar, och samtliga de speciella mappar som anges ovan. Säkerhetskopieras dagligen.

Support

Se LU Support för svaren på många vanliga frågor om Utforskaren. Skulle du inte hitta svaret på din fråga där, kontakta gärna LTH Support.

utforskaren.txt · Last modified: 2018-05-18 14:35 by cr