User Tools

Site Tools


utbildningsdatorer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
utbildningsdatorer [2016-03-10 12:05]
cr
utbildningsdatorer [2017-09-18 11:16] (current)
cr
Line 42: Line 42:
 ==== Särskild programvara ==== ==== Särskild programvara ====
  
-På utbildningsdatorerna finns vårt [[programvara|basutbud av programvara]],​ men inget mer. Behöver du något särskilt program på en utbildningsdator i samband med en utbildning, kontakta [[Helpdesk]] i god tid innan. Framförhållning är ett nyckelord i sammanhanget.+På utbildningsdatorerna finns vårt [[programvara|basutbud av programvara]],​ men inget mer. Behöver du något särskilt program på en utbildningsdator i samband med en utbildning, kontakta [[LTH Support]] i god tid innan. Framförhållning är ett nyckelord i sammanhanget.
  
  
Line 60: Line 60:
   * En extern mus   * En extern mus
  
-Kontakta [[Helpdesk]] om något saknas.+Kontakta [[LTH Support]] om något saknas.
  
  
Line 68: Line 68:
  
   * Låt inte obehöriga använda utrustningen.   * Låt inte obehöriga använda utrustningen.
-  * Datorn ska alltid vara fastlåst om den inte finns i din omedelbara närhet. För detta ändamål finns ett vajerlås med kod i datorväskan. Instruktioner för användning av låset finns på sidan [[kodlås]]. Fråga [[Helpdesk]] om du behöver mer hjälp.+  * Datorn ska alltid vara fastlåst om den inte finns i din omedelbara närhet. För detta ändamål finns ett vajerlås med kod i datorväskan. Instruktioner för användning av låset finns på sidan [[kodlås]]. Fråga [[LTH Support]] om du behöver mer hjälp.
   * Lämna inte utrustningen utan uppsikt under en längre tid, även om den är fastlåst. En bärbar dator är alltid ett attraktivt byte. Tillfället gör tjuven, och för en hängiven tjuv är ett vajerlås inget problem. Datorn ska förvaras dolt och inlåst, i ett kassaskåp eller annat väl låst utrymme, när den inte används under en längre tid, exempelvis över en natt.   * Lämna inte utrustningen utan uppsikt under en längre tid, även om den är fastlåst. En bärbar dator är alltid ett attraktivt byte. Tillfället gör tjuven, och för en hängiven tjuv är ett vajerlås inget problem. Datorn ska förvaras dolt och inlåst, i ett kassaskåp eller annat väl låst utrymme, när den inte används under en längre tid, exempelvis över en natt.
   * Förvara datorn i sin väska så långt det är möjligt. Tänk på att en bärbar dator är mycket känslig för stötar.   * Förvara datorn i sin väska så långt det är möjligt. Tänk på att en bärbar dator är mycket känslig för stötar.
Line 112: Line 112:
   - När datorn visar inloggningsskärmen,​ logga in med de inloggningsuppgifter som krävs. Se avsnittet om inloggning ovan. Vänta tills du är färdiginloggad innan du går vidare.   - När datorn visar inloggningsskärmen,​ logga in med de inloggningsuppgifter som krävs. Se avsnittet om inloggning ovan. Vänta tills du är färdiginloggad innan du går vidare.
   - Se till att datorn har nätverksanslutning:​   - Se till att datorn har nätverksanslutning:​
-    * Om du är inloggad med ditt kanslikonto på det fasta kanslinätet,​ ska det räcka med att starta Internet Explorer för att du ska få upp din startsida. Fungerar det, gå vidare till nästa punkt. I annat fall, kontakta [[Helpdesk]].+    * Om du är inloggad med ditt kanslikonto på det fasta kanslinätet,​ ska det räcka med att starta Internet Explorer för att du ska få upp din startsida. Fungerar det, gå vidare till nästa punkt. I annat fall, kontakta [[LTH Support]].
     * {{  lanedatorer-wireless-knapp3-on.jpg?​150}}{{ ​ lanedatorer-wireless-knapp2-on.jpg?​150}}{{ ​ lanedatorer-wireless-knapp.jpg}}Om du istället önskar använda något trådlöst nätverk, till exempel [[Eduroam]],​ måste du först se till att det trådlösa nätverkskortet på datorn är aktiverat. Det styrs av en knapp med en antennsymbol. På knappen finns även en liten blå lampa. Den blå lampan måste lysa för att det trådlösa nätverkskortet ska fungera på datorn.     * {{  lanedatorer-wireless-knapp3-on.jpg?​150}}{{ ​ lanedatorer-wireless-knapp2-on.jpg?​150}}{{ ​ lanedatorer-wireless-knapp.jpg}}Om du istället önskar använda något trådlöst nätverk, till exempel [[Eduroam]],​ måste du först se till att det trådlösa nätverkskortet på datorn är aktiverat. Det styrs av en knapp med en antennsymbol. På knappen finns även en liten blå lampa. Den blå lampan måste lysa för att det trådlösa nätverkskortet ska fungera på datorn.
       - Om den blå lampan inte redan lyser, tryck på knappen tills dess att den blå lampan tänds.       - Om den blå lampan inte redan lyser, tryck på knappen tills dess att den blå lampan tänds.
Line 153: Line 153:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Behöver du hjälp med uthämtning eller återlämning av utbildningsdatorerna,​ kontakta [[SoT]] eller [[Helpdesk]]. +Behöver du hjälp med uthämtning eller återlämning av utbildningsdatorerna,​ kontakta [[LTH Support]]. 
- +Detsamma gäller vid problem med själva utbildningsdatorerna.
-Vid problem med själva utbildningsdatorerna, kontakta [[Helpdesk]].+
utbildningsdatorer.txt · Last modified: 2017-09-18 11:16 by cr