User Tools

Site Tools


utbildningsdatorer

Utbildningsdatorer

Bakgrund

På kansliet finns ett antal bärbara utbildningsdatorer som kan användas för utbildningar i lokalen Pepparholm på Studiecentrum.

Dessa utbildningsdatorer ska inte användas för annat än utbildningar. Har du behov av att låna en dator bör du istället använda någon av våra lånedatorer.

Utbildningsdatorerna kan inte bokas via Outlook. Se avsnittet om bokning nedan.

Fördelning

Utbildningsdatorerna finns i Studiecentrum. Så här är fördelningen:

Hus Namn Bokningsbar av… Typ
Studiecentrum Lånedator/lärardator Studiecentrum 1 All kanslipersonal Dell Latitude E5440
Studiecentrum Utbildningsdator Studiecentrum 1 Bibliotek LTH och Genombrottet Dell Latitude E5440
Studiecentrum Utbildningsdator Studiecentrum 2 Bibliotek LTH och Genombrottet Dell Latitude E5440
Studiecentrum Utbildningsdator Studiecentrum 3 Bibliotek LTH och Genombrottet Dell Latitude E5440
Studiecentrum Utbildningsdator Studiecentrum 4 Bibliotek LTH och Genombrottet Dell Latitude E5440
Studiecentrum Utbildningsdator Studiecentrum 5 Bibliotek LTH och Genombrottet Dell Latitude E5440
Studiecentrum Utbildningsdator Studiecentrum 6 Bibliotek LTH och Genombrottet Dell Latitude E5440
Studiecentrum Utbildningsdator Studiecentrum 7 Bibliotek LTH och Genombrottet Dell Latitude E5440
Studiecentrum Utbildningsdator Studiecentrum 8 Bibliotek LTH och Genombrottet Dell Latitude E5440
Studiecentrum Utbildningsdator Studiecentrum 9 Bibliotek LTH och Genombrottet Dell Latitude E5440
Studiecentrum Utbildningsdator Studiecentrum 10 Bibliotek LTH och Genombrottet Dell Latitude E5440
Studiecentrum Utbildningsdator Studiecentrum 11 Bibliotek LTH och Genombrottet Dell Latitude E5440
Studiecentrum Utbildningsdator Studiecentrum 12 Bibliotek LTH och Genombrottet Dell Latitude E5440

Bokning

Lärardatorn fungerar även som lånedator och bokas i Outlook på samma sätt som våra övriga lånedatorer.

Bokning av utbildningsdatorerna sker genom att kontakta någon i de avdelningar ovan som kan boka.

Särskild programvara

På utbildningsdatorerna finns vårt basutbud av programvara, men inget mer. Behöver du något särskilt program på en utbildningsdator i samband med en utbildning, kontakta LTH Support i god tid innan. Framförhållning är ett nyckelord i sammanhanget.

Uthämtning

När du väl bokat kan du hämta ut utrustningen. Du kan hämta ut utrustningen själv om du har tillgång till kassaskåpet där den förvaras.

Kontrollera innehållet i väskan

Glöm inte att kontrollera innehållet i väskan när du hämtar ut utrustningen. Följande ska alltid finnas i en utbildningsdatorväska:

 • En utbildningsdator (kontrollera märkningen så att det verkligen är den dator du önskar)
 • En strömadapter (kontrollera att den passar i datorn)
 • En extern mus

Kontakta LTH Support om något saknas.

Ansvar

Tänk på att under tiden du bokat datorn är du ansvarig för att utrustningen hanteras och förvaras på ett betryggande sätt. Detta innebär bland annat att:

 • Låt inte obehöriga använda utrustningen.
 • Datorn ska alltid vara fastlåst om den inte finns i din omedelbara närhet. För detta ändamål finns ett vajerlås med kod i datorväskan. Instruktioner för användning av låset finns på sidan kodlås. Fråga LTH Support om du behöver mer hjälp.
 • Lämna inte utrustningen utan uppsikt under en längre tid, även om den är fastlåst. En bärbar dator är alltid ett attraktivt byte. Tillfället gör tjuven, och för en hängiven tjuv är ett vajerlås inget problem. Datorn ska förvaras dolt och inlåst, i ett kassaskåp eller annat väl låst utrymme, när den inte används under en längre tid, exempelvis över en natt.
 • Förvara datorn i sin väska så långt det är möjligt. Tänk på att en bärbar dator är mycket känslig för stötar.
 • Undvik att ha vätskor, exempelvis drycker, i datorns närhet. All elektronik, i synnerhet bärbara datorer, är känslig för vätskor. Det räcker med en förhållandevis liten mängd vätska för att fullständigt och permanent ödelägga en dator.
 • En bärbar dator generar värme och blir på grund av sin kompakta konstruktion lätt överhettad. Undvik att arbeta i varma miljöer utan god ventilation, eller i direkt solljus. Placera inte datorn på eller i närheten av material som kan vara lättantändliga, exempelvis textilier. För din egen hälsa, arbeta inte med datorn direkt i knät.
 • Undvik dammiga miljöer.

Användning av utrustningen

Användning av utbildningsdatorerna

FIXME

Gör så här

Här följer en checklista för användning av en bärbar utbildningsdator.

Börja använda datorn
 1. Koppla in datorn, med dess kablar:
  • Använd alltid strömadaptern om det är möjligt! Batteriet i en bärbar dator håller i regel inte lång tid; särskilt inte om datorn är ansluten till en projektor. Ska du hålla en presentation är det en bra strategi att i förväg se till att datorn hela tiden får ström från ett vägguttag, för att undvika problem senare mitt under presentationen, när du minst önskar det.
  • Om du planerar att använda en projektor, koppla in kabeln till projektorn.
  • Utnyttja gärna den externa mus som finns i datorväskan, och se till att den är inkopplad den också.
  • Misstänker du att du kan behöva lämna datorn utan tillsyn, till exempel för någon kort paus, se till att datorn är fastlåst med vajerkodlåset.
 2. Se till att ingen kabel är i vägen för besökande, så att ingen riskerar att snubbla eller oavsiktligen sträcka på en kabel.
 3. Fäll upp locket på datorn.
 4. Starta datorn med hjälp av strömknappen. lanedatorer-power-knapp.jpg
 5. ASCIIASCIIlanedatorer-wireless-knapp.jpgOm den blå lampan på knappen med antennsymbol lyser, stäng av den genom att trycka på knappen till dess att den blå lampan slutar lysa. Denna knapp styr huruvida datorns trådlösa nätverkskort är aktiverat eller inte. Även om du planerar att använda Eduroam eller något annat trådlöst nät senare när datorn är igång, är det bra att låta det trådlösa nätverket vara inaktiverat under själva uppstarten av datorn, eftersom uppstarten då går mycket snabbare. Knappen med antennsymbol kan se olika ut på olika datorer. I bilderna här finns tre exempel på hur den kan se ut.
 6. När datorn visar inloggningsskärmen, logga in med de inloggningsuppgifter som krävs. Se avsnittet om inloggning ovan. Vänta tills du är färdiginloggad innan du går vidare.
 7. Se till att datorn har nätverksanslutning:
  • Om du är inloggad med ditt kanslikonto på det fasta kanslinätet, ska det räcka med att starta Internet Explorer för att du ska få upp din startsida. Fungerar det, gå vidare till nästa punkt. I annat fall, kontakta LTH Support.
  • ASCIIASCIIlanedatorer-wireless-knapp.jpgOm du istället önskar använda något trådlöst nätverk, till exempel Eduroam, måste du först se till att det trådlösa nätverkskortet på datorn är aktiverat. Det styrs av en knapp med en antennsymbol. På knappen finns även en liten blå lampa. Den blå lampan måste lysa för att det trådlösa nätverkskortet ska fungera på datorn.
   1. Om den blå lampan inte redan lyser, tryck på knappen tills dess att den blå lampan tänds.
   2. Följ nu de separata instruktionerna i avsnittet Eduroam för att ansluta till detta.
 8. Vill du använda projektorn, gör följande:
  1. Starta projektorn. I de lokaler som har fast monterad projektor i taket finns oftast en fjärrkontroll som kan användas. I vissa större föreläsningslokaler finns istället en tryckkänslig display för detta ändamål vid podiet. Ställ i så fall in på displayen med hjälp av en tryckning på lämpligt alternativ (ex. “DATA”) att bildsignalen från datorn ska användas. Tänk på att det kan dröja ett tag från det att projektorn startas tills dess att projektorn är uppe i arbetstemperatur och kan visa en synlig bild på duken.
  2. Ställ in datorn att skicka ut bildsignal till projektorn. För detta ändamål finns en knappkombination på datorn med tre lägen, som man växlar mellan genom att upprepade gånger trycka på knappkombinationen. På våra lånedatorer är knappkombinationen fn + f4, dvs håll knappen fn nedtryckt samtidigt som du sedan trycker på f4, och lägena är som följer (tänk på att det kan finnas ett par sekunders fördröjning innan läget växlas): lanedatorer-fn-tangent.jpglanedatorer-f4-tangent.jpg
   • Läge 1: Bilden visas endast på datorn.
   • Läge 2: Bilden visas både på datorn och projektorn.
   • Läge 3: Bilden visas endast på projektorn.
 9. Om du har en presentation eller annat dokument som du vill använda på ett USB-minne, anslut USB-minnet till datorn, och för över filen till datorns skrivbord, så att det är lätt tillgängligt, och inte beroende av att USB-minnet fungerar hela tiden. Testa sedan att öppna filen!
Efter användning av datorn

När du använt färdigt datorn, gör följande:

 1. Om du använt en projektor, stäng av projektorn. Har du använt låneprojektorn, låt projektorns strömkabel sitta i ett tag så att den inbyggda fläkten kan kyla bort resterande överskottsvärme från projektorn. Fläkten stannar automatiskt när temperaturen är nere på en ofarlig nivå, och när det har skett är det säkert att koppla bort strömkabeln. Under tiden kan du fortsätta med nästa punkt.
 2. Stäng alla öppna program och dokument.
 3. Logga ut från VPN om du använt det.
 4. Logga ut från Eduroam om du använt något av detta trådlösa nätverk.
 5. Stäng alla webbläsarfönster.
 6. Om du använt gästkontot på datorn, rensa datorn från känsliga dokument som du använt. Flytta över dokument som du vill spara till ett USB-minne.
 7. Om den blå lampan på knappen för trådlöst nätverk fortfarande lyser, tryck på knappen tills den blå lampan slocknar (det trådlösa nätverket på datorn bör lämnas avstängt när det inte används, eftersom uppstarter av datorn då går mycket fortare).
 8. Koppla loss alla kablar.
 9. Stoppa datorn i väskan.
 10. Vira ihop alla kablar och tillbehör på ett snyggt sätt och lägg dem i väskan.
 11. Ta med dig väskan och kontrollera att inget är kvar.

Återlämning av utrustningen

Alla kablar ska vara ihopvirade på ett prydligt sätt, och se till att innehållet i väskan är komplett. Se avsnittet om uthämtning för en kontrollista. Återlämna sedan utrustningen där du hämtade den. Kontakta respektive kontaktperson om du behöver hjälp med att låsa in utrustningen där du hämtade den. Tänk på att väskan ska låsas in där du hämtade den, eller överlämnas till en kontaktperson personligen, så att den blir inlåst direkt. Lämna inte utrustningen utan tillsyn!

Support

Behöver du hjälp med uthämtning eller återlämning av utbildningsdatorerna, kontakta LTH Support. Detsamma gäller vid problem med själva utbildningsdatorerna.

utbildningsdatorer.txt · Last modified: 2017-09-18 11:16 by cr