User Tools

Site Tools


usb-minne

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
usb-minne [2015-05-13 14:10]
cr
usb-minne [2018-05-18 14:34] (current)
cr
Line 6: Line 6:
 ===== Jag behöver ett USB-minne. Kan jag få det? ===== ===== Jag behöver ett USB-minne. Kan jag få det? =====
  
-Om du behöver ett USB-minne i ditt arbete får du givetvis det. Kontakta [[Helpdesk]] eller [[SoT]].+Om du behöver ett USB-minne i ditt arbete får du givetvis det. Kontakta [[LTH Support]].
  
  
 ===== Jag behöver USB-minnen att dela ut eller skicka till studenter eller besökare. Kan jag få det? ===== ===== Jag behöver USB-minnen att dela ut eller skicka till studenter eller besökare. Kan jag få det? =====
  
-Vi förser kansliets personal med USB-minnen utan kostnad, men behöver du USB-minnen att dela ut till personer som inte är anställda vid kansliet får du i regel finansiera detta från ditt eget kostnadsställe. Vi hjälper dig gärna med beställningen,​ men fakturan skickar vi sedan vidare till dig. Är du intresserad av hjälp med att beställa USB-minnen, kontakta [[Helpdesk]].+Vi förser kansliets personal med USB-minnen utan kostnad, men behöver du USB-minnen att dela ut till personer som inte är anställda vid kansliet får du i regel finansiera detta från ditt eget kostnadsställe. Vi hjälper dig gärna med beställningen,​ men fakturan skickar vi sedan vidare till dig. Är du intresserad av hjälp med att beställa USB-minnen, kontakta [[LTH Support]].
  
  
usb-minne.txt · Last modified: 2018-05-18 14:34 by cr