User Tools

Site Tools


usb-minne

USB-minne

kingston_datatraveler_2gb.jpg

Jag behöver ett USB-minne. Kan jag få det?

Om du behöver ett USB-minne i ditt arbete får du givetvis det. Kontakta Helpdesk eller SoT.

Jag behöver USB-minnen att dela ut eller skicka till studenter eller besökare. Kan jag få det?

Vi förser kansliets personal med USB-minnen utan kostnad, men behöver du USB-minnen att dela ut till personer som inte är anställda vid kansliet får du i regel finansiera detta från ditt eget kostnadsställe. Vi hjälper dig gärna med beställningen, men fakturan skickar vi sedan vidare till dig. Är du intresserad av hjälp med att beställa USB-minnen, kontakta Helpdesk.

usb-minne.txt · Last modified: 2015-05-13 14:10 by cr