User Tools

Site Tools


uppdateringar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
uppdateringar [2018-05-18 14:33]
cr
uppdateringar [2018-05-18 14:34] (current)
cr
Line 15: Line 15:
 Du som har bärbar dator i tjänsten, måste komma ihåg att regelbundet koppla in och starta din dator när den är ansluten till dockningsstationen på din arbetsplats,​ så att den är ansluten till vårt nätverk och därmed också kan få våra uppdateringar. För att göra det enklare för datorn att installera säkerhetsuppdateringar av sig själv, se om du har möjlighet till att datorn är inkopplad i dockan och uppstartad, men att du själv inte är inloggad, om du till exempel ska iväg på ett längre möte där du inte behöver datorn. Då får datorn tid att installera uppdateringar och möjlighet att vid behov själv starta om, så att den är redo när du kommer tillbaka. Du som har bärbar dator i tjänsten, måste komma ihåg att regelbundet koppla in och starta din dator när den är ansluten till dockningsstationen på din arbetsplats,​ så att den är ansluten till vårt nätverk och därmed också kan få våra uppdateringar. För att göra det enklare för datorn att installera säkerhetsuppdateringar av sig själv, se om du har möjlighet till att datorn är inkopplad i dockan och uppstartad, men att du själv inte är inloggad, om du till exempel ska iväg på ett längre möte där du inte behöver datorn. Då får datorn tid att installera uppdateringar och möjlighet att vid behov själv starta om, så att den är redo när du kommer tillbaka.
  
-Vill du veta mer om säkerhetsuppdateringarna?​ Microsofts sida om ämnet finns på http://​www.microsoft.com/​sverige/​security/​. Har du fler eller andra frågor om uppdateringar,​ kontakta [[Helpdesk]].+Vill du veta mer om säkerhetsuppdateringarna?​ Microsofts sida om ämnet finns på http://​www.microsoft.com/​sverige/​security/​. Har du fler eller andra frågor om uppdateringar,​ kontakta [[LTH Support]].
uppdateringar.txt · Last modified: 2018-05-18 14:34 by cr