User Tools

Site Tools


uppdateringar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
uppdateringar [2009-12-07 18:44]
cr
uppdateringar [2018-05-18 14:34] (current)
cr
Line 5: Line 5:
 En hel del säkerhetshål är dessutom av typen att de möjliggör för någon annan att ta kontroll över en dator, i syfte att skada någon annan. Datorn fungerar alltså då som en "​mellanhand"​ för kriminell verksamhet, utan användarens vetskap. Sådan aktivitet är sedan länge verklighet och utnyttjas i stor skala av internationella kriminella ligor. Om en organisation som Lunds universitet utnyttjas som mellanhand i kriminell verksamhet, så skadar det naturligtvis universitetets anseende. En anledning så god som någon att ha kontroll på datorsäkerheten. En hel del säkerhetshål är dessutom av typen att de möjliggör för någon annan att ta kontroll över en dator, i syfte att skada någon annan. Datorn fungerar alltså då som en "​mellanhand"​ för kriminell verksamhet, utan användarens vetskap. Sådan aktivitet är sedan länge verklighet och utnyttjas i stor skala av internationella kriminella ligor. Om en organisation som Lunds universitet utnyttjas som mellanhand i kriminell verksamhet, så skadar det naturligtvis universitetets anseende. En anledning så god som någon att ha kontroll på datorsäkerheten.
  
-För att skydda sina användare från sådana effekter släpper programvaruleverantörerna löpande säkerhetsuppdateringar till sina programvaror. I många fall krävs dessutom en omstart efteråt för att uppdateringen ska få effekt. I en del fall är det vi på [[Helpdesk]] som ser till att uppdateringarna installeras med viss handpåläggning från vår sida, i andra fall har vi sett till så att uppdaterandet sker löpande och fullständigt automatiskt.+För att skydda sina användare från sådana effekter släpper programvaruleverantörerna löpande säkerhetsuppdateringar till sina programvaror. I många fall krävs dessutom en omstart efteråt för att uppdateringen ska få effekt. I en del fall är det vi på [[LTH Support]] som ser till att uppdateringarna installeras med viss handpåläggning från vår sida, i andra fall har vi sett till så att uppdaterandet sker löpande och fullständigt automatiskt.
  
 En del programvaruleverantörer släpper så många säkerhetsuppdateringar,​ att man valt att schemalägga dem till fasta tider för att göra det möjligt för kunderna att planera in säkerhetsuppdateringarna. **Programvaruleverantören Microsoft släpper till exempel regelbundet säkerhetsuppdateringar på kvällen den andra tisdagen i varje månad**. Detta medför att man kan räkna med att säkerhetsuppdateringar behöver installeras,​ och datorn startas om, på kvällen eller natten den andra tisdagen varje månad. Det kan dock även tillkomma andra uppdateringar vid andra tider! En del programvaruleverantörer släpper så många säkerhetsuppdateringar,​ att man valt att schemalägga dem till fasta tider för att göra det möjligt för kunderna att planera in säkerhetsuppdateringarna. **Programvaruleverantören Microsoft släpper till exempel regelbundet säkerhetsuppdateringar på kvällen den andra tisdagen i varje månad**. Detta medför att man kan räkna med att säkerhetsuppdateringar behöver installeras,​ och datorn startas om, på kvällen eller natten den andra tisdagen varje månad. Det kan dock även tillkomma andra uppdateringar vid andra tider!
Line 15: Line 15:
 Du som har bärbar dator i tjänsten, måste komma ihåg att regelbundet koppla in och starta din dator när den är ansluten till dockningsstationen på din arbetsplats,​ så att den är ansluten till vårt nätverk och därmed också kan få våra uppdateringar. För att göra det enklare för datorn att installera säkerhetsuppdateringar av sig själv, se om du har möjlighet till att datorn är inkopplad i dockan och uppstartad, men att du själv inte är inloggad, om du till exempel ska iväg på ett längre möte där du inte behöver datorn. Då får datorn tid att installera uppdateringar och möjlighet att vid behov själv starta om, så att den är redo när du kommer tillbaka. Du som har bärbar dator i tjänsten, måste komma ihåg att regelbundet koppla in och starta din dator när den är ansluten till dockningsstationen på din arbetsplats,​ så att den är ansluten till vårt nätverk och därmed också kan få våra uppdateringar. För att göra det enklare för datorn att installera säkerhetsuppdateringar av sig själv, se om du har möjlighet till att datorn är inkopplad i dockan och uppstartad, men att du själv inte är inloggad, om du till exempel ska iväg på ett längre möte där du inte behöver datorn. Då får datorn tid att installera uppdateringar och möjlighet att vid behov själv starta om, så att den är redo när du kommer tillbaka.
  
-Vill du veta mer om säkerhetsuppdateringarna?​ Microsofts sida om ämnet finns på http://​www.microsoft.com/​sverige/​security/​. Har du fler eller andra frågor om uppdateringar,​ kontakta [[Helpdesk]].+Vill du veta mer om säkerhetsuppdateringarna?​ Microsofts sida om ämnet finns på http://​www.microsoft.com/​sverige/​security/​. Har du fler eller andra frågor om uppdateringar,​ kontakta [[LTH Support]].
uppdateringar.1260207864.txt.gz · Last modified: 2009-12-07 18:44 by cr