User Tools

Site Tools


typsnitt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
typsnitt [2015-06-15 23:01]
perf [Grafiska profilen]
typsnitt [2018-05-18 14:33]
cr
Line 4: Line 4:
  
 ===== Grunderna ===== ===== Grunderna =====
-I Windows följer typsnitten med varje dator. Det innebär att de typsnitt som finns tillgängliga på en dator inte nödvändigtvis behöver finnas på en annan dator.+ 
 +[[Windows]] följer typsnitten med varje dator. Det innebär att de typsnitt som finns tillgängliga på en dator inte nödvändigtvis behöver finnas på en annan dator.
  
 Vad händer då om man öppnar ett dokument med text som formaterats med ett typsnitt man själv inte har? Jo, datorn får helt enkelt chansa. Om man har tur blir det ett läsligt typsnitt, men det kan även bli ett typsnitt som bara innehåller grekiska bokstäver.... Vad händer då om man öppnar ett dokument med text som formaterats med ett typsnitt man själv inte har? Jo, datorn får helt enkelt chansa. Om man har tur blir det ett läsligt typsnitt, men det kan även bli ett typsnitt som bara innehåller grekiska bokstäver....
Line 34: Line 35:
 Det finns en praktisk lösning när man vill vara säker på att dokumentet man skickar iväg ser likadant ut hos mottagaren. Skicka en pdf! Nackdelen är att mottagaren inte kan redigera dokumentet, fördelen är att det garanterat kommer att se likadant ut hos mottagaren, oavsett vilka fonter du eller mottagaren har. Det finns en praktisk lösning när man vill vara säker på att dokumentet man skickar iväg ser likadant ut hos mottagaren. Skicka en pdf! Nackdelen är att mottagaren inte kan redigera dokumentet, fördelen är att det garanterat kommer att se likadant ut hos mottagaren, oavsett vilka fonter du eller mottagaren har.
  
-Om ni har mer frågor eller problem med/om typsnitt så kontakta **[[helpdesk]]**+Om ni har mer frågor eller problem med/om typsnitt så kontakta **[[LTH Support]]**
  
 Sökord: typografi, typsnitt, teckensnitt,​ font, fonter, fonts. Sökord: typografi, typsnitt, teckensnitt,​ font, fonter, fonts.
  
  
typsnitt.txt · Last modified: 2018-05-18 14:33 by cr