User Tools

Site Tools


typsnitt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
typsnitt [2015-06-15 23:01]
perf [Grafiska profilen]
typsnitt [2015-07-01 11:23]
cr
Line 4: Line 4:
  
 ===== Grunderna ===== ===== Grunderna =====
-I Windows följer typsnitten med varje dator. Det innebär att de typsnitt som finns tillgängliga på en dator inte nödvändigtvis behöver finnas på en annan dator.+ 
 +[[Windows]] följer typsnitten med varje dator. Det innebär att de typsnitt som finns tillgängliga på en dator inte nödvändigtvis behöver finnas på en annan dator.
  
 Vad händer då om man öppnar ett dokument med text som formaterats med ett typsnitt man själv inte har? Jo, datorn får helt enkelt chansa. Om man har tur blir det ett läsligt typsnitt, men det kan även bli ett typsnitt som bara innehåller grekiska bokstäver.... Vad händer då om man öppnar ett dokument med text som formaterats med ett typsnitt man själv inte har? Jo, datorn får helt enkelt chansa. Om man har tur blir det ett läsligt typsnitt, men det kan även bli ett typsnitt som bara innehåller grekiska bokstäver....
typsnitt.txt · Last modified: 2018-05-18 14:33 by cr