User Tools

Site Tools


typsnitt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
typsnitt [2014-05-23 11:24]
peterv [Gamla dokument och mallar]
typsnitt [2018-05-18 14:33]
cr
Line 4: Line 4:
  
 ===== Grunderna ===== ===== Grunderna =====
-I Windows följer typsnitten med varje dator. Det innebär att de typsnitt som finns tillgängliga på en dator inte nödvändigtvis behöver finnas på en annan dator.+ 
 +[[Windows]] följer typsnitten med varje dator. Det innebär att de typsnitt som finns tillgängliga på en dator inte nödvändigtvis behöver finnas på en annan dator.
  
 Vad händer då om man öppnar ett dokument med text som formaterats med ett typsnitt man själv inte har? Jo, datorn får helt enkelt chansa. Om man har tur blir det ett läsligt typsnitt, men det kan även bli ett typsnitt som bara innehåller grekiska bokstäver.... Vad händer då om man öppnar ett dokument med text som formaterats med ett typsnitt man själv inte har? Jo, datorn får helt enkelt chansa. Om man har tur blir det ett läsligt typsnitt, men det kan även bli ett typsnitt som bara innehåller grekiska bokstäver....
Line 13: Line 14:
  
 ===== Grafiska profilen ===== ===== Grafiska profilen =====
-Lunds Universitet har köpt in två typsnitt som skall användas inom den grafiska profilen, Adobe Garamond Pro och Frutiger LT. På sidan om typografi [[http://www5.lu.se/grafisk-profil/​grafisk-profil/typografi|http://​www5.lu.se/​grafisk-profil/grafisk-profil/​typografi]] ​kan man hitta instruktioner om hur de skall användas samt mallar som kan laddas hem.+Lunds Universitet har köpt in två typsnitt som skall användas inom den grafiska profilen, Adobe Garamond Pro och Frutiger LT. På sidorna ​om LU:s grafiska profil ​http://medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/kommunikation-och-grafisk-profil kan man hitta instruktioner om hur de skall användas samt mallar som kan laddas hem.
  
 Observera att det på den sidan anges att reglerna gäller **tryckt text**! Detta beror just på det faktum att när man skickar vidare icke tryckt text, tex word-dokument och powerpoint-presentationer så blir det ofta problem för mottagaren eftersom de inte har "Adobe Garamond Pro" och "​Frutiger LT" installerat. Observera att det på den sidan anges att reglerna gäller **tryckt text**! Detta beror just på det faktum att när man skickar vidare icke tryckt text, tex word-dokument och powerpoint-presentationer så blir det ofta problem för mottagaren eftersom de inte har "Adobe Garamond Pro" och "​Frutiger LT" installerat.
Line 34: Line 35:
 Det finns en praktisk lösning när man vill vara säker på att dokumentet man skickar iväg ser likadant ut hos mottagaren. Skicka en pdf! Nackdelen är att mottagaren inte kan redigera dokumentet, fördelen är att det garanterat kommer att se likadant ut hos mottagaren, oavsett vilka fonter du eller mottagaren har. Det finns en praktisk lösning när man vill vara säker på att dokumentet man skickar iväg ser likadant ut hos mottagaren. Skicka en pdf! Nackdelen är att mottagaren inte kan redigera dokumentet, fördelen är att det garanterat kommer att se likadant ut hos mottagaren, oavsett vilka fonter du eller mottagaren har.
  
-Om ni har mer frågor eller problem med/om typsnitt så kontakta **[[helpdesk]]**+Om ni har mer frågor eller problem med/om typsnitt så kontakta **[[LTH Support]]**
  
 Sökord: typografi, typsnitt, teckensnitt,​ font, fonter, fonts. Sökord: typografi, typsnitt, teckensnitt,​ font, fonter, fonts.
  
  
typsnitt.txt · Last modified: 2018-05-18 14:33 by cr