User Tools

Site Tools


typsnitt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
typsnitt [2014-05-23 11:24]
peterv [Gamla dokument och mallar]
typsnitt [2015-06-15 23:01]
perf [Grafiska profilen]
Line 13: Line 13:
  
 ===== Grafiska profilen ===== ===== Grafiska profilen =====
-Lunds Universitet har köpt in två typsnitt som skall användas inom den grafiska profilen, Adobe Garamond Pro och Frutiger LT. På sidan om typografi [[http://www5.lu.se/grafisk-profil/​grafisk-profil/typografi|http://​www5.lu.se/​grafisk-profil/grafisk-profil/​typografi]] ​kan man hitta instruktioner om hur de skall användas samt mallar som kan laddas hem.+Lunds Universitet har köpt in två typsnitt som skall användas inom den grafiska profilen, Adobe Garamond Pro och Frutiger LT. På sidorna ​om LU:s grafiska profil ​http://medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/kommunikation-och-grafisk-profil kan man hitta instruktioner om hur de skall användas samt mallar som kan laddas hem.
  
 Observera att det på den sidan anges att reglerna gäller **tryckt text**! Detta beror just på det faktum att när man skickar vidare icke tryckt text, tex word-dokument och powerpoint-presentationer så blir det ofta problem för mottagaren eftersom de inte har "Adobe Garamond Pro" och "​Frutiger LT" installerat. Observera att det på den sidan anges att reglerna gäller **tryckt text**! Detta beror just på det faktum att när man skickar vidare icke tryckt text, tex word-dokument och powerpoint-presentationer så blir det ofta problem för mottagaren eftersom de inte har "Adobe Garamond Pro" och "​Frutiger LT" installerat.
typsnitt.txt · Last modified: 2018-05-18 14:33 by cr