User Tools

Site Tools


typsnitt

Typsnitt, mallar mm

Denna sida vill förklara hur det fungerar med typsnitt, särskilt med avseende på Lund Universitets grafiska profil och problem med olika generationer av typsnitt.

Grunderna

I Windows följer typsnitten med varje dator. Det innebär att de typsnitt som finns tillgängliga på en dator inte nödvändigtvis behöver finnas på en annan dator.

Vad händer då om man öppnar ett dokument med text som formaterats med ett typsnitt man själv inte har? Jo, datorn får helt enkelt chansa. Om man har tur blir det ett läsligt typsnitt, men det kan även bli ett typsnitt som bara innehåller grekiska bokstäver….

Det är alltså en dålig idé att använda special-fonter i word-dokument och liknande om de skall skickas till andra, särskilt utanför LTH/LU.

Det finns dock ganska många typsnitt som man kan räkna med finns i de flesta datorer, de som ingår i Windows. De allra vanligaste och pålitligaste av dessa är “Arial” och “Times New Roman”. Om man använder dessa kommer det troligen att fungera även hos nästa användare.

Grafiska profilen

Lunds Universitet har köpt in två typsnitt som skall användas inom den grafiska profilen, Adobe Garamond Pro och Frutiger LT. På sidorna om LU:s grafiska profil http://medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/kommunikation-och-grafisk-profil kan man hitta instruktioner om hur de skall användas samt mallar som kan laddas hem.

Observera att det på den sidan anges att reglerna gäller tryckt text! Detta beror just på det faktum att när man skickar vidare icke tryckt text, tex word-dokument och powerpoint-presentationer så blir det ofta problem för mottagaren eftersom de inte har “Adobe Garamond Pro” och “Frutiger LT” installerat.

Kansliets typsnitts-dilemma

I Windows XP-installationen hade vi “AGaramond” och “Frutiger” installerade. Det beror på att det var dessa typsnitt som ingick i den grafiska profilen för några år sedan. Universitetet har sedan dess bytt till “Adobe Garamond Pro” och “Frutiger LT” (Därför att de är bättre och mer kompletta).

Vi har valt att i de nya datorinstallationerna med Windows 8.1 bara ta med de nya fonterna “Adobe Garamond Pro” och “Frutiger LT 45 Light”.

Gamla dokument och mallar

Ni har troligen alla en massa gamla dokument och mallar där texten har formaterats med de gamla typsnitten “AGaramond” och “Frutiger”. När dessa öppnas på de nya Windows 8-datorerna så kan det hända att de visas med någon helt knasig font.

DDG har lagt ut en fix som gör så att dessa dokument automatiskt skall visas på ett vettigt sätt, i praktiken genom att text tex formaterad som “AGaramond” visas som “Adobe Garamond Pro”. Det gör det lätt att läsa och hantera de gamla dokumenten. OBS! Denna fix är alldeles nyligen utlagd (fredag 23 maj 2014). Den ger ingen effekt förrän du har loggat ut och sedan loggat in igen! Eller kanske starta om för säkerhets skull…

Dock bör ni se över alla gamla mallar, eller dokument som ni använder som mallar, så att de inte innehåller de gamla “felaktiga” fonterna “AGaramond” och “Frutiger”. Troligen är det lättast att skapa eller hämta nya mallar.

Löser alla problem!

Det finns en praktisk lösning när man vill vara säker på att dokumentet man skickar iväg ser likadant ut hos mottagaren. Skicka en pdf! Nackdelen är att mottagaren inte kan redigera dokumentet, fördelen är att det garanterat kommer att se likadant ut hos mottagaren, oavsett vilka fonter du eller mottagaren har.

Om ni har mer frågor eller problem med/om typsnitt så kontakta LTH Support

Sökord: typografi, typsnitt, teckensnitt, font, fonter, fonts.

typsnitt.txt · Last modified: 2018-05-18 14:33 by cr