User Tools

Site Tools


tvingad-omstart

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
tvingad-omstart [2017-03-17 14:38]
peterv
tvingad-omstart [2017-03-17 15:46] (current)
peterv
Line 1: Line 1:
 +<wrap round info>​[[en:​tvingad-omstart|This page in English]]</​wrap>​
 +
 ====== Säkerhetsuppdateringar ====== ====== Säkerhetsuppdateringar ======
 Idag är det helt nödvändigt att uppdatera datorers operativsystem och programvara kontinuerligt för att skydda sig mot hackers och virus. Det har den obehagliga konsekvensen att datorn måste startas om med ojämna mellanrum. Vad gäller Windows så har detta inneburit tvingande omstarter ca den 13-15 varje månad. Dessvärre har Microsoft sett sig tvingade att släppa allt fler så kallade "out of band updates",​ vilket innebär att de kan dyka upp närsomhelst och man får ingen särskild förvarning. Idag är det helt nödvändigt att uppdatera datorers operativsystem och programvara kontinuerligt för att skydda sig mot hackers och virus. Det har den obehagliga konsekvensen att datorn måste startas om med ojämna mellanrum. Vad gäller Windows så har detta inneburit tvingande omstarter ca den 13-15 varje månad. Dessvärre har Microsoft sett sig tvingade att släppa allt fler så kallade "out of band updates",​ vilket innebär att de kan dyka upp närsomhelst och man får ingen särskild förvarning.
tvingad-omstart.txt · Last modified: 2017-03-17 15:46 by peterv