User Tools

Site Tools


tradlost_natverk_i_vattenhallen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
tradlost_natverk_i_vattenhallen [2018-02-21 10:50]
cr vattenhallen_tradlost_natverk renamed to tradlost_natverk_i_vattenhallen
tradlost_natverk_i_vattenhallen [2018-02-21 10:51] (current)
cr
Line 1: Line 1:
-This page is redirected to [[:tadlost_natverk_i_vattenhallen]].+====== Trådlöst nätverk i Vattenhallen ====== 
 + 
 +[[Vattenhallen:]] har ett eget trådlöst nätverk som sköts av [[LDC]]. Det heter ''​VattenhallenScienceCenter''​. Inloggningslösenord får man av Vattenhallens personal. 
 + 
 +Utöver det så finns det [[Eduroam]] att tillgå i lokalerna.
tradlost_natverk_i_vattenhallen.txt · Last modified: 2018-02-21 10:51 by cr