User Tools

Site Tools


tradlost_natverk_i_vattenhallen

Trådlöst nätverk i Vattenhallen

Vattenhallen har ett eget trådlöst nätverk som sköts av LDC. Det heter VattenhallenScienceCenter. Inloggningslösenord får man av Vattenhallens personal.

Utöver det så finns det Eduroam att tillgå i lokalerna.

tradlost_natverk_i_vattenhallen.txt · Last modified: 2018-02-21 10:51 by cr