User Tools

Site Tools


tortalk

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
tortalk [2017-03-29 08:40]
cr
tortalk [2017-04-25 13:21] (current)
cr
Line 23: Line 23:
 ===== Installation av programmet ===== ===== Installation av programmet =====
  
-Om datorn sköts av [[DDG]] bör du installera programmet via **[[Software Center]]** på datorn. I alla studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat. ​//FIXME -- kommer att installeras snart!//+Om datorn sköts av [[DDG]] bör du installera programmet via **[[Software Center]]** på datorn. I alla studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat.
  
 Om det är en annan dator kan du hämta installationsfiler för programmet hos leverantören på www.tortalk.se/​vanliga-fragor/​studentelev/​. Installationsnyckel för programmet kan hämtas via Lunds universitets biblioteks proxyserver,​ http://​emedia.lub.lu.se/​db/​info/​883. Om det är en annan dator kan du hämta installationsfiler för programmet hos leverantören på www.tortalk.se/​vanliga-fragor/​studentelev/​. Installationsnyckel för programmet kan hämtas via Lunds universitets biblioteks proxyserver,​ http://​emedia.lub.lu.se/​db/​info/​883.
tortalk.txt · Last modified: 2017-04-25 13:21 by cr